Mis on LEI kood?

LEI kood on 20-kohaline tähtnumbriline kombinatsioon, mis põhineb Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) standardil ISO 17442. LEI sisaldab endas informatsiooni, mis suurendab läbipaistvust finantstehingutes osalemisel. Nendeks tehinguteks võivad näiteks olla aktsiate, võlakirjade või valuutadega kauplemine.

Mis teavet LEI kood endas sisaldab?

LEI andmed on avalikult ja tasuta kättesaadavad. Võimaldades ettevõtteid kergesti tuvastada ning suurendab seeläbi läbipaistvust globaalsel turul. LEI kood näitab ettevõtte juriidilist nime; registrit, kus ettevõtte on registreeritud; registreerimisnumbrit; jurisdiktsiooni; juriidilist vormi; ettevõtte staatust ja kontaktandmeid, nagu ettevõtte juriidiline ja peakontori aadress.

Need on liigitatud esimese taseme andmeteks, mis aitavad mõista, kes on kes. LEI number sisaldab ka teavet ettevõtte omandistruktuuri kohta, mida peetakse teise taseme andmeteks. Need aitavad tuvastada, kellele ettevõte kuulub ning keda ettevõte omab.


Global Legal Entity Identifier Foundationi (GLEIF) järgi on LEI kood disainitud vastama kolmele peamisele küsimusele, mis tekivad ettevõtete finantstehingus osalemisel:

  1. kes on kes,
  2. kes keda omab,
  3. kes kellele kuulub.

    Neile küsimustele saab vastata tänu LEI otsingus leiduvatele esimese ja teise taseme andmetele.

LEI koodi struktuur

LEI kood on standardiseeritud 20-kohaline tähtnumbriline kombinatsioon, mis vastab Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) poolt väljatöötatud ISO 17442 standardile.

  • numbrid 1-4 on LEI väljastanud LOU tunnuskood,
  • numbrid 5-6 on alati 0 ja eraldavad LOU tunnuskoodi ettevõttele antud unikaalsest kombinatsioonist,
  • sümbolid 7-18 on igale ettevõttele antud unikaalne kombinatsioon,
  • numbrid 19-20 on kontrollsümbolid.


Kes peab omama LEI koodi?

LEI koodi vajavad kõik ettevõtted, kes osalevad regulaarselt finantsturgudel ja ostavad näiteks aktsiaid, võlakirju või muid väärtpabereid. 

Finantsasutused, kelle hulka kuuluvad pangad, investeerimis- ja kindlustusseltsid, krediidiühistud ja maaklerid, peavad samuti omama LEI koodi. Näiteks peavad investeerimisühingud ja nende kliendid Euroopa Liidus omama LEI koodi. Euroopa Liidu ametiasutused peavad keelduma investeerimisühingute ja nende klientide vahelistest tehingutest, kui mõlemal või ühel poolel puudub LEI.

Samuti peavad LEI koodi taotlema mitmed tööstusharud. Mõned jurisdiktsioonid nõuavad ettevõttele LEI taotlemist, et neid oleks lihtne tuvastada. Loe lähemalt, kes vajab LEI koodi

Füüsilistelt isikutelt LEI koodi ei nõuta ning samuti neile LEI koode ei väljastata.

LEI Register

LEI Register pakub LEI koodide uuendamist 1-, 3- või 5-aastaseks perioodiks. Teavitame oma kliente alati kuu aega enne LEI aegumiskuupäeva, et saaksid oma koodi õigeaegselt uuendatud. Mitmeaastaste pakettide korral uuendame ettevõtte andmeid Äriregistris oleva informatsiooni põhjal. Meie eesmärk on hoida oma klientide LEI andmed alati ajakohased ja korrektsed. 

LEI kood pakub võimaluse luua standardiseeritud ja kvaliteetseid võrdlusandmeid. GLEIFi visooniks on luua universaalne registreermisnumber kõikidele ettevõtetele üle maailma.

“Usume, et lõppkokkuvõttes peaks iga ettevõtte taga olema üks identiteet. LEI omamine aitab seda eesmärki saavutada.”- GLEIF

Kes väljastavad LEI koode?

GLEIF reguleerib LEI koodide väljastamist, kuid ise LEI koode ei väljasta. LEI koode väljastavad ja haldavad GLEIFi poolt akrediteeritud kohalikud operatiivüksused (Local Operating Unit, LOU). GLEIFi poolt akrediteeritud LOUde loendi leiad siit.

Kiiremaks LEI koodide väljastamiseks teevad LOUd koostööd registreerimisagentidega. LEI Register on registreerimisagent. Meie missiooniks on pakkuda kliendile parimat LEI teenust ja hinda.

Hangi oma LEI juba täna

39€ /aasta

Täida taotlus mõne minutiga.

Taotle LEI