Soodsaim ja kiireim LEI teenus Eestis. Uus LEI kood alates 40 eurot aasta - LEI kätte mõne tunniga.

Kui esitate LEI koodi taotluse tööpäeval enne 17.00, väljastame LEI koodi (LEI Code) samal päeval

2 min
Andmete valideerimine
1-3h
LEI kinnitus
3588 viimase 7 päeva jooksul saadud taotlused   /   268 viimase 24 tunni jooksul
Viimased registreerimised
Lehtla Lukud OÜ 9845004EBZ7EE5E37312
Lehtla Lukud OÜ 9845004EBZ7EE5E37312
OÜ AISRUNNER 2549008B40SPWM4FXQ71
Lehtla Lukud OÜ 9845004EBZ7EE5E37312
Lehtla Lukud OÜ 9845004EBZ7EE5E37312
KIIREIM JA ODAVAIM LEI REGISTREERIMISTEENUS EESTIS. TAOTLE LEI KOOD LEI REGISTRIAGENDILT.
49€ 59€
/
1 aasta 1 aasta
49 € aasta 59 € aasta
135€ 150€
/
3 aastat 3 aastat
45 € aasta 50 € aasta
195€ 225€
/
5 aastat 5 aastat
39 € aasta 45 € aasta
Company

Ettevõtte aadress*NB! Esmane teadaolev ema-tütre suhe ei saa olla hilisem kui viimase majandusaasta lõpp. Sellisel juhul GLEIFi reeglite järgi ema-tütar suhe veel puudub. Palun valige eelnevast valikust: ettevõtte omanikeringis puudub teine ettevõte või siis raporteerimise tüüp. Näiteks, et majandusaasta tulemusi ei konsolideerita (Non Consolidating).

*NB! Esmane teadaolev ema-tütre suhe ei saa olla hilisem kui viimase majandusaasta lõpp. Sellisel juhul GLEIFi reeglite järgi ema-tütar suhe veel puudub. Palun valige eelnevast valikust: ettevõtte omanikeringis puudub teine ettevõte või siis raporteerimise tüüp. Näiteks, et majandusaasta tulemusi ei konsolideerita (Non Consolidating).


LEI KOODI HINNAD

LEI koodi hind 1 aastaks
LEI koodi hind 3 aastaks
LEI koodi hind 5 aastaks

 LEI koodi uuendamine aastaks 59€*.

*Hindadele lisandub käibemaks.

** Fast-track teenus + 10 € (LEI 3 tunni jooksul garantii). Fast-track teenust saavad valida kliendid, kelle ettevõte on registreeritud Äriregistris ning kellel pole või kes ei esita teise taseme andmeid või fondisuhete kohta käivat informatsiooni.

Mis on Fast-track teenus ja kes sellele kvalifitseeruvad?

Fast-track teenust on meil võimalik pakkuda ettevõtetele, mis on registreeritud e-Äriregistris ning millel ei ole või mis ei raporteeri Level 2 (emaettevõtte) andmeid. Juhul, kui saame Teie ettevõttele pakkuda Fast-track teenust, kuvatakse Teile makselehel vastavat valikuvõimalust. Kui makselehel vastavat valikut ei kuvata, tähendab see, et meie süsteem ei leidnud e-Äriregistrist vastet või Te sisestasite taotlusesse emaettevõtte andmed.

Kui Teie ettevõte ei ole registreeritud e-Äriregistris, toimub andmete kontrollimine tavapäraselt. Kui esitate LEI koodi taotluse tööpäeval enne 16:00, väljastame LEI koodi samal päeval. Maksimaalne valideerimine tööpäevadel võib aega võtta kuni 24 tundi. NB! LEI Register ei vastuta kliendi poolt põhjustatud viivituse pärast, mis toob kaasa LEI koodi hilisema väljastamise.


Kas LEI kood on ettevõttele kohustuslik?

LEI kood ei ole kohustuslik ühelegi ettevõttele. Samas on LEI kood vajalik, kui ettevõte soovib osaleda ühel või teisel viisil Euroopa finantsturgudel. LEI koodi on ettevõttel vaja kui:

1. Ettevõte soovib kaubelda aktsiaturgudel.
2. Osaleda võlakirjaturgudel.
3. Teha tehinguid FOREX turul.
4. Kaubelda tuletisinstrumentidega.

LEI koodi (LEI code) nõue tuleneb Euroopa Liidu tasemel kehtestatud finantsinstrumentide turgude direktiivist (MiFID II) ja tuletisinstrumente puudutavast määrusest (EMIR). MiFID II jõustus alates 3.01.2018.

LEI koodi nõue EI rakendu eraisikutele.

LEI koodi (LEI code) taotlemine

LEI koodi taotlemine on lihtne kolmeastmeline protsess:

  • Täitke LEI koodi taotlus ning tasuge vastavalt perioodile.
  • Toimub andmete kontroll vastavalt registrile ning nende valideerimine.
  • Edastame Teie LEI koodi.

90% juhtudel väljastame LEI koodi 1-3 tunniga. Teie LEI kood kajastub GLEIFi andmekogus koodi väljastamisele järgneval päeval. Tavapäraselt uuendab GLEIF oma andmekogu kell 15.00.

Kui Teie tehingu vastaspool (näiteks pank) nõuab Teilt LEI koodi, siis saate tehingusse astuda alates hetkest, kui olete endale LEI taotlenud ning väljastatud LEI on avaldatud GLEIFi LEI andmebaasis. Oma LEI kehtivust saate kontrollida ka siit.*

LEI koodi saab väljastada GLEIFi poolt akrediteeritud koodide väljastaja. Kuna Eestis ja Balti riikides LOU (Local Operating Unit) puudub, siis osutab siin teenust LEI registriagendina LEI Register.

Kõik LEI koodist

1. Mis on Legal Entity Identifier (LEI)?

LEI kood (LEI code) on standardiseeritud 20 kohaline tähtnumbriline kombinatsioon, mis vastab International Organization of Standardization (ISO) poolt väljatöötatud ISO 17442 standardile. ISO 17442 hõlmab endas informatsiooni, mis võimaldab finantstehingutes osalevate ettevõtete selget ja unikaalset identifitseerimist. Iga LEI andmed sisaldab hästi struktureeritud informatisooni, mis jaguneb kahte ossa: Esimese taseme andmed (Level 1) - kes on kes ja Teise taseme andmed (Level 2) - kes omab keda. Esimene tase hõlmab ettevõtte registreerimisandmeid, sealhulgas ettevõtte nimi, registrikood, aadress, peakontori aadress jms. Level 2 hõlmab informatsiooni ettevõtte omandistruktuuri kohta, ehk annab ülevaate sellest, kes omab keda. Lihtsustatult võib öelda, et avalik LEI andmebaas muudab struktureerimata ettevõtte registreerimisandmed standardiseeritud globaalseks kataloogiks, mis suurendab läbipaistvust ülemaailmsel turul.

Kas teadsid? 

Global LEI System (GLEIS) loomise käigus sooviti LEI koode väljastada võimalikult varakult, ootamata kuni ülemaailmne süsteem täielikult toimima hakkab. Seetõttu hakati ettevõtetele ajutise lahendusena väljastama ‘Pre-LEI’ koode. Pre-LEI-del on kõik samad omadused, mis päris LEI koodidel ning neid on võimalik sobival hetkel muuta päris LEI-deks.

Allikas: London Stock Exchange

 

1.1 GLEIF

Finantsstabiilsuse nõukogu asutas 2014 juunis Global Legal Entity Identifier Foundationi (GLEIF), mille eesmärgiks on toetada LEI koodi rakendamist ja kasutamist. Fondi toetab ja kontrollib LEI Regulatiivne Järelevalve Komisjon (LEI Regulatory Oversight Committee), esindades asutusi üle maailma, et ühiselt edendada läbipaistvust globaalsetel finantsturgudel. GLEIF on rahvusülene mittetulundusühing, mille peakontor asub Baselis Šveitsis.

GLEIF kindlustab GLOBAL LEI Systemi töö terviklikkuse, suurendades informatsiooni kättesaadavust ja parendades andmete kvaliteeti ning muutes avalikud andmed kergesti kättesaadavaks.

Hea teada: 

Käesoleval hetkel on GLEIFi tegevjuht Stephan Wolf. Jaanuaris 2017 nimetati ta One World Identity poolt üheks sajast maailma identiteedi valdkonna liidriks.

Allikas: Gleif.org

1.2 ISO 17442 standard

Rahvusvaheline Standardimisorganisatsioon (ISO) 17442 standard defineerib tunnused või juriidilise isiku andmed, mis on tuvastamisel kõige olulisemad. LEI kood ise on neutraalne ega sisalda oma koodis eraldi andmeid ega riigikoode, mis lisaks kasutajate jaoks üleliigset keerukust.

ISO 17442 standard määratleb miinimum andmed, mis peab olema igal LEI koodil. Need andmed kajastuvad tavaliselt Esimese taseme andmetes ehk kes on kes:

Ettevõtte nimi Äriregistris
Aadress (Nii juriidiline kui ka peakontori aadress)
Mis jurisdiktsioonis on ettevõte registreeritud
Staatus (aktiivne, tegevuse lõpetanud, ühinenud või kustutatud)
Kuupäev, millal LEI registreeriti, aeg millal viimati uuendati andmeid ning vajadusel aegumiskuupäev.

 

1.2.1 Teise taseme andmed - Kes omab keda?

Teise taseme andmed annavad ülevaate omandisuhetest. Eesmärgiks on tuvastada ema- ja tütarettevõtte suhe korporatiivses struktuuris. Level 2 andmeid saavad esitada vaid need ettevõtted, mille emaettevõte konsolideerib tütarettevõtte majandustulemusi aastaaruandes. Ainuüksi tütarettevõtte omamine ei tähenda seda, et Level 2 andmete kriteeriumid on täidetud.

Hea teada:

Kui soovid anda infot Level 2 (omandistruktuuri) kohta, siis ole valmis esitama emaettevõtte / kontserni emaettevõte konsolideeritud majandustulemuste aastaaruannet tõestamaks emaettevõtte ja tütarettevõtte suhet.

 

1.2.2 Mis juhtub kui ma ei saa ema-tütre suhte kohta infot avaldada?

Ettevõte saab valida, kas soovib ema-tütre suhte kohta infot avaldada. Vastavalt GLEIFi reeglitele on LEI numbri taotlemisel võimalik ema-tütre suhet mitte avaldada. Rohkem ema-tütre suhte mitte avaldamise põhjustest saate lugeda siit.

2. Mis on LEI koodi eesmärk?

LEI-süsteem loodi vastusena finantskriisile ning selle eesmärk on parandada finantsandmete süsteemide läbipaistvust. Hetkel on mitmeid meetodeid, millega tuvastakse ettevõtteid erinevatel finantsturgudel ja riikides. Kui Global LEI System (GLEIS) toimiks täielikult, siis tagaks see, et oleks vaid üks standard. Piirkonniti on mitmeid regulatsioone, mis nõuavad LEI koodi kasutamist. Peamine LEI koodi ülesanne on lihtsustada, standardiseerida ja hõlbustada kõigi juriidiliste isikute tuvastamine globaalselt.

2.1 LEI kasutus finantsregulatsioonides

LEI koodid on kasutusel majanduspiirkondades üle maailma. Euroopa Liit ja USA olid esimesed, kes hakkasid finantsaruandluses LEI koode kasutama. LEI kasutuselevõtt on piirkonniti erinev, kõige arenenumad on selles osas Kanada, EU ja USA, kuid paljud riigid jõuavad LEI kasutuselevõtuga peagi järgi. Näiteks India Keskpank on rakendanud LEI-d, et tuvastada börsivälist tuletisväärtpaberite turgu ja suuremahulisi juriidilisest isikust laenuvõtjad ning FX tehinguid. ASIC kasutab LEI koodi tuletisväärtpaberite tehingute tuvastamiseks Austraalias.

LEI koodi kasutamise regulatsioonid on leitavad GLEIFI kodulehelt.

Huvitav fakt:

2019 oli Hiina kõige kiiremini kasvav piirkond LEI maailmas.

Hiina ettevõtetele on LEI koodid Hiinas tasuta. 

3. Kes vajab LEI numbrit?

LEI kood on vajalik juriidilisele isikule, kelle tegevus hõlmab finantstehinguid väärtpaberitega. Hetkeseisuga on piirkonniti umbes 100 regulatsiooni, mille täitmiseks on LEI kood soovituslik või nõutav. Näiteks on ainult Europas ja USAs üle 60. erineva määruse. Ligipääs kõigile määrustele.

Huvitav fakt

Hetkel on kogu maailmas ainult 1-1,5% ettevõtetel LEI kood. Eeldatavasti on maailmas rohkem kui 100 miljonit juriidilist isikut.

3.1 LEI kasutamine vastavalt EU regulatsioonidele EMIR ja MiFID II / MiFIR

Mitmete EU regulatsioonide ja direktiivide kohaselt on LEI koodi kasutamine kohustuslik. Eriti olulised määrused on:

- EMIR (Euroopa turu infrastruktuuri määrus) - alates 1.november 2017 on Euroopa Liidu kauplemisteabehoidlad kohustatud tagasi lükkata kaubandusaruanded, millel puudub LEI (sõltumata sellest kas nad kuuluvad EU turule või mitte);

- MiFID II/MiFIR - 3. jaanuaril 2018 jõustus otsekohalduv määrus MiFID II/MiFIR. Vastavalt sellele ei saa investeerimisteenuste osutajad kaubelda suuremate investeerimisfirmadega ilma LEI koodita (MiFID II/MiFIR nõuab investeerimisfirmadelt, et nende klientidel oleks enne teenuse osutamist LEI kood).

3. jaanuarist 2018 peab kõigil juriidilistel isikutel, kes soovivad osa võtta Euroopa finantsturul väärtpaberite või tuletisinstrumentide tehingutes (näiteks tehingud aktsiatega, võlakirjadega, vahetuslepingute jms).

Oluline on meeles pidada, et ainult juriidilised isikud saavad taotleda LEI koodi.
Juriidiline isik vajab LEI koodi vaid siis, kui ta soovib teostada tehinguid väärtpaberitega.

Rohkem EU regulatsioonidest.

3.2 Kas LEI kood on ettevõttele kohustuslik?

Alates 3.jaanuar 2018 on LEI kohustuslik kõigile investeerimisteenuste osutajatele. Euroopa Liit muutis Finantsinstrumentide Turgude Direktiivi (MiFID II) ning MiFIR regulatsioon hakkas kehtima kõigile kauplemiskohtadele, investeerimisteenuste osutajatele ja -vahendajatele.

Investeerinisteenuse osutaja/pank peab veenduma, et kauplejatel, kes soovivad osta või müüa väärtpabereid, oleks kehtiv LEI kood. LEI koodi olemasolu ei ole kohustuslik, kui soovid väärtpabereid hoida, kuid see on tungivalt soovituslik, sest kui tekib soov väärtpabereid ühel päeval müüa, võib aegunud LEI kood või selle puudumine tulla ebameeldiva üllatusena.

3.3 Kas eraisik saab taotleda LEI koodi?

LEI koodi ei väljastata eraisikutele.

LEI koodi saavad taotleda kõik juriidilised isikud. Filiaalid ning allüksused, mis ei ole eraldi juriidilised isikud, saavad kasutada oma emaettevõtte LEI koodi.

4. LEI koodi hind

LEI hind võib oluliselt erineda teenusepakkujate vahel. LEI numbri hind sõltub teenusepakkuja hinnastamise struktuurist, see ei ole seoses LEI “parema funktsioneerimisega”. LEI kood on juriidiliste isikute tuvastamiseks (kes osalevad finantsturgudel, nagu näiteks aktsiate investeerimises), LEI tagab parema ülevaate ülemaailmsest finantsturgudel toimuvast, lihtsustab finantspartnerite tuvastamise ning tagab läbipaistvuse.

Seetõttu on LEI hind oluline faktor registriagendi valimisel.

LEI Register OÜ LEI koodi hind sisaldab registreerimistasu valitud perioodiks ja GLEIF-i tasu. Hetkel on GLEIF-i poolt võetav tasu 11 USD aasta kohta. Hinnad ei sisalda käibemaksu.

Hinnakiri (uus LEI taotlus ja registreerimine) LEI uuendamine
1 aasta - 49€ (49 € aasta) 1 aasta - 59€ (59 € aasta)
3 aastat - 135€ (45 € aasta) 3 aastat - 150€ (50 € aasta)
5 aastat - 195€ (39 € aasta) 5 aastat - 225€ (45 € aasta)

4.1 LEI registreerimine üheks aastaks

Tavaliselt registreeritakse LEI kood üheks aastaks, see tähendab, et klient peab aasta peale registreerimist LEI koodi uuendama. LEI uuendamine aastas korra on vajalik, et ettevõtted hoiaks oma LEI koodi andmeid ajakohastena. LEI uuendamise kohta leiad rohkem informatsiooni siin.

LEI koodi registreerimine üheks aastaks maksab 49€.

4.2 LEI koodi uuendamine mitmeks aastaks

LEI Register pakub võimalust uuendada LEI kood mitmeks aastaks. Tänu sellele saame pakkuda oma klientidele soodsamat hinda ning vabastame nad kohustusest LEI koodi igal aastal uuendada.

LEI hinnakiri

4.3 Mis on GLEIFi tasu?

GLEIFi tasu on LEI litsentsitasu, mida LEI väljastaja (LOU) maksab iga väljastatud LEI eest. GLEIF kasutab saadud tasu süsteemi halduskuludeks ning avaliku ja tasuta LEI andmebaasi ülalpidamiseks. GLEIF on mittetulundusühing, mis tähendab, et tasu võib väheneda, kui aktiivsete LEI koodide arv jätkuvalt suureneb.

Meie LEI koodi hind sisaldab GLEIFi tasu, seega LEI registreerimisel mingit lisatasu tasuma ei pea.

Kas teadsid? 

Hetkel on GLEIFi tasu 11 USD iga LEI koodi kohta aastas. GLEIF võtab tasu LOU’delt kord kvartalis. 

5. Kuidas LEI koodi taotleda?

LEI koodi saab taotleda LEI väljastajatelt ( LOU ) või registriagentidelt. Juriidilised isikud peavad oma LEI registreerima läbi mõne teenusepakkuja ( LOU, registriagent või mõni teine LEI koodidega tegelev ettevõte) täites taotlusvormi. Registreerimiseks leiate LEI taotlusvormi siit.

LEI Register pakub lihtsat ja mugavat taotlusvormi, mille saab täita ilma kasutajaks registeerimata. Võimalusel täituvad ettevõtte andmed taotlusesse automaatselt, kuid kliendil on võimalik taotlus täita ka käsitsi. Ettevõtte andmete automaatse täitmise võimalus parandab kasutajakogemust ja kiirendab LEI registreerimisvormi täitmist.

5.1 Maksemeetodid

Peale taotluse esitamist suunatakse teid makselehele, kuhu kuvatakse pangalingid, mille abil saate mugavalt makse sooritada. Lisaks edastame oma pangarekvisiidid ning pangalingid teie poolt märgitud e-postile. Kui teil tekib probleeme maksmisel, siis palun võtke meiega ühendust.

5.2 Local Operating Units (LOU)

LEI koodide väljastajad – nimetatakse ka Local Operating Units (LOU) - pakuvad LEI koodi registreerimist, uuendamist ning teisi teenuseid. LOUd teevad tihedalt koostööd registriagentidega, kes aitavad ettevõtetel LEI koode taotleda.

Kas sa teadsid? 

Käesoleval hetkel on maailmas 34 organisatiooni, kes väljastavad LEI koode. Lisaks neile on mitmeid organisatsioone, keda nimetatakse registriagentideks, nemad aitavad ettevõtetel taotleda LEI koodi. Vaata nimekirja akredeeritud LEI väljastajatest.

5.3 Registriagent

GLEIF tutvustas LEI koodi sujuvamaks väljastamiseks “registriagendi” kontseptsiooni. Registriagendid aitavad juriidilistel isikutel jõuda ettevõteteni, mis väljastavad LEI-sid ja pakuvad koodiga seonduvaid teenuseid. LEI väljastajad teise nimetusega Local Operating Units või LOU.

5.4 Kas ma saan oma klientide LEI numbreid hallata?

Iga ettevõte või isik saab hallata oma klientide LEI koode. Loomulikult peab esindajal selleks olema volikiri, et saaksime olla kindlad, et talle on antud volitus klienti esindada.

6. LEI uuendamine

Iga-aastane LEI uuendamine ja andmete kinnitamine tagab usaldusväärsete ja kvaliteetsete andmete olemasolu, tänu millele saavad ettevõtted vähendada riske koostööparnterite suhtes ning seeläbi parandada oma tegevuse tõhusust.

Seetõttu on LEI koodi uuendamine väga oluline. Õigeaegselt uuendamata LEI koodid kaotavad kehtivuse. Aegunud LEI GLEIFI andmebaasis mõjutab teie ettevõtte mainet ning võib tulevikus takistada tehingute edukat sõlmimist.

6.1 Kuidas uuendada LEI koodi?

LEI uuendamine on küllaltki sarnane protsess LEI koodi taotlemisele. Ettevõtte esindaja täidab uuendamise taotluse sisestades ettevõtte nime või LEI koodi. Seejärel tulevad ettevõtte andmed taotluse vormi automaatselt. Oluline on värskendada muutunud andmeid ( telefoni number, aadress jms).

6.2 Kui kaua võtab LEI koodi uuendamine?

LEI uuendamine on kiire protsess, kui oleme teie LEI haldaja. Kuid kui teie LEI kood on mõne muu teenusepakkuja juures, võtab LEI uuendamine ja meie haldusesse toomine aega kuni 7 päeva.

6.3 LEI ületoomine

LEI ületoomise käigus liigub LEI kood ühe teenusepakkuja juurest teise juurde. LEI koodi üle toomine ühe teenusepakkuja juurest teise juurde annab kliendile võimaluse valida erinevate teenusepakkujate vahel. Juhul kui klient pole rahul hinna, teeninduse või andmete kvaliteediga on tal alati võimalus teenusepakkujat vahetada. LEI üleviimisel LEI number ei muutu.

LEI Register-il on eraldi taoltusvorm LEI ületoomiseks. Klient saab alati teavituse, kui tema LEI on antud ajahetkel mõne teise teenusepakkuja halduses.

6.4 LEI koodi uuendamise hind

LEI koodi hind uuendamisel erineb LEI koodi esmakordse registeerimise hinnast.

LEI koodi uuendamine ning tasu aastaks - 59 EUR (59 EUR / aasta)
LEI koodi uuendamine ning tasu kolmeks aastaks - 150 EUR (50 EUR / aasta)
LEI koodi uuendamine ning tasu viieks aastaks - 225 EUR (45 EUR / aasta)

Hindadele lisandub käibemaks.

LEI Register pakub võimalust uuendada LEI mitmeks aastaks, see vabastab kliendi kohustusest LEI koodi uuendada igal aastal ning klient säästab iga uuendatud aasta pealt.

7. LEI otsing

LEI Register pakub LEI otsingu funktsiooni, mis võimaldab kontrollida LEI numbri kehtivust ja ettevõtte andmeid ( LEI registreerimisandmeid, aadressi jms).

LEI andmed annavad huvipooltele selge ülevaate ettevõtte autentsusest ja talle kohaldatud juriidilistest sanktsioonidest. Autentsus ja usaldusväärsus on kaks kõige olulisemat parameetrit, mida jälgida tehes rahalisi investeeringuid.

Rahvusvaheliste aktsiatega kaubeldes on alati risk jääda finantspettuste ohvriks. Globaliseerumise ja uute tehnoloogiate teke on inimeste elu lihtsamaks teinud, kuid on lisanud ka veebipõhiste finantstehingutega seotud haavatavust. LEI koodid muudavad ettevõtete andmed kättesaadavaks ning kõrvaldab finantspettuse ohu.

7.1 Kuidas kontrollida LEI koodi kehtivust?

LEI kehtivust saab kontrollida LEI Registeri LEI otsingu funktsioonist, mida on väga lihtne kasutada.

Igaüks, kes soovib andmeid oma LEI kohta, peab sisestama otsinguväljale ettevõtte nime või LEI numbri.

LEI otsing:

Otsitava ettevõtte LEI andmed avanevad uues aknas, kust saab näha, kas LEI kood on aktiivne, esmast registreerimiskuupäeva ja järgmist uuendamiskuupäeva. Lisaks eelmainitud infole näeb ka muid andmeid LEI ja ettevõtte kohta.

7.2 LEI otsingu API

LEI Register pakub LEI otsingu rakendusliidest (API), mis on loodud GLEIFi andmetele. LEIAdmin.com API pakub arendajatele ligipääsu LEI andmetele reaalajas ning laseb teostada vajaduspõhist kontrolli konkreetse LEI ajaloost mugavalt ja lihtsalt loetavalt.

API (päringute ja vastuste veebiliides) lubab ettevõtetel luua kiiret, kohandatud ja automatiseeritud ligipääsu GLOBAL LEI registrile, mõlemad sisaldavad LEI ajalugu ning kehtivaid andmeid ühes usaldusväärses kohast.

Ligipääs LEI otsingu API dokumentatsioonile.

7.3 LEI andmete failid

GLEIF uuendab GLOBAL LEI andmeid igapäevaselt ning andmed on tasuta kättesaadavad nende andmebaasist (https://www.gleif.org/en/lei-data/gleif-golden-copy/download-the-golden-copy#/).

8. LEI tulevik

Seni on igal identiteedisüsteemil olnud erinevaid viise identifikaatorite kasutamiseks ja klientide tuvastamiseks.Ühed kasutavad mitmeid erinevaid tunnuseid, teised vaid mõnda üksikut. Üksmeel puudub.

LEI-del on potensiaali lihtsustada ja globaliseerida ettevõtete tuvastamist ja identifikaatorite kaardistamist. Peagi saab seda informatsiooni kasutada arusaamaks ettevõtte identiteedist ja omandisuhetest ning need andmed aitavad panustada tehnoloogiauuendustesse nagu blockchain.

8.1 Võimalikud kasutamise juhtumid

LEI koodid on parim lahendus vähem standardiseeritud ettevõtte domeenile parandamaks oma KYC (tunne oma klienti) ning digitaalset kindlust.

8.2 LEI ja pangad

Pangad on üheks näiteks ettevõtetest, kes kasutavad erinevaid tuvastamise vahendeid ühe ja sama kliendi identifitseerimiseks. Pangateenuste edasimüüja võib kasutada veel omakorda erinevaid tuvastamismeetodeid. LEI kood võib olla ühiseks meetodiks kliendi tuvastamisel.

Tulevikus saavad pangad LEI koodi ja ettevõtte andmeid kasutada aja säästmiseks, protsesside tõhustamiseks ning paremaks mõistmiseks, mis tehinguid neil on palutud teha, pakkudes sellega suuremat turvalisust endale ja oma klientidele.

Hea teada:

LEI Register arendas eraldi keskkonna LEI haldamiseks pankadele, varahalduritele ja ettevõtetele, kes haldavad oma klientide LEI numbreid.

LEI Registeri keskkond pankadele.

8.3 Maksevaldkond (maksesõnumid)

LEI-d võimaldavad kohest digitaalset tuvastamist ning aitavad pankadel vähendada taustakontrollidele ja uurimistele kuluvat aega ja raha. LEI koodid vähendavad ka valeandmete esitamise võimalusi.

ISO 20022 (Swifti juhitud) juhib LEI koodide kaasamist maksesõnumitesse, sest sellest saab finantstehingute globaalne standardkeel. Eeldatavasti on viie aasta pärast ISO20022 põhiline maksete keel, mis toetab peaaegu kõiki tehinguid üle maailma. Kõik tehingutes osalevad ettevõtted peavad olema kinnitatud juriidilised isikud.

Ülevaade LEI kasutuselevõtust maksesõnumites (maksesüsteemi sisene makseinfo)

8.4 Digitaalsed sertifikaadid

Üheks internetipettuse viisiks on andmete õngitsemine, ehk veendakse inimesi jagama oma isikliku infot võltsitud veebilehel.

B2B tehingutes saame nõuda, et tundlikku teavet saatvad või vastuvõtvad URL-id vajavad HTTPS-i krüpteeritud ühendust, mis on seotud LEI-ga. Sellega kindlustaksime teadmise, et andmed on krüpteeritud ja saame olla kindlad, kes saadavad ja võtavad vastu antud informatisooni.

Kõrgetasemeliste B2B tehingutega saame tõsta läbipaistvust ja kindlustunnet, mida varem ei olnud.

Rohkem digitaalsetest LEI sertifikaatidest.

Kas sa teadsid?

GLEIFI poolt akredideeritud LEI väljastaja RapidLEI ja üks maailma juhtivatest TLS/SSL sertifikaadi väljastajatest DigiCert, teatasid hiljuti oma koostööst. Eesmärgiks on lahendada organisatsiooni identiteediga seotud väljakutseid lisades LEI-sid tulevastesse DigiCert pakkumistesse.

Loe lisaks


KKK*

*KKK koostamisel on muuhulgas kasutatud Finantsinspektsiooni poolt koostatud juhendit, mille leiate siit.

LEI REGISTER TEISTES RIIKIDES

LEI:
LEI koodi järgmine uuendamise kuupäev:
Hetkel on Teie LEI teenusepakkuja [current_lou]. Saame uuendada Teie LEI koodi ainult juhul, kui oleme selle haldaja. Uuendamiseks peame esmalt LEI üle tooma oma partner LOU-le (Local Operating Unit), kelleks on RapidLEI. RapidLEI on GLEIFI poolt akrediteeritud LEI koodide väljastaja. Ületoomiseks kasutage LEI ületoomise vormi, et saaksime protsessiga alustada.
Teie LEI kood on aegunud. Peate oma LEI üle tooma koos uuendamisega.
Hetkel on Teie LEI teenusepakkuja [current_lou]. Olete üle toomas oma LEI koodi LEI Register OÜ haldusesse. Ületoomiseks peame Teie LEI viima üle meie partner LOU (Local Operating Unit), RapidLEI, juurde. RapidLEI on GLEIFI poolt akrediteeritud LEI koodide väljastaja. Palun valige allpool, kas soovite LEI üle tuua (LEI koodi ei uuendata) või uuendada ja üle tuua.

Mis vahe on LEI uuendamisel ja LEI koodi ületoomisel ?LEI koodi uuendamine on iga-aastane andmete ajakohastamine GLEIF-i andmebaasis. See tagab andmete vastavuse kohaliku äriregistriga.

LEI ületoomine on LEI koodi liikumine ühe teenusepakkuja juurest teise juurde. LEI koodiga seotud teenusepakkujat on võimalik vahetada, et turul säiliks konkurents erinevate teenusepakkujate vahel. Samuti võivad LEI uuendamise hinnad LOU-de ja registriagentide vahel märkimisväärselt erineda. LEI ületoomise käigus kood ise ei muutu. Vahetub vaid teenusepakkuja, kes koodi haldab. Üldiselt on see protsess lõppkliendile märkamatu.

Kõik väljastatud LEI koodid on kehtivad ning investeerimisteenuse pakkujad ning pangad ei erista kliente haldaja või LEI koodi väljastava organisatsiooni põhjal. LEI on standard ning seetõttu on kõik LEI koodid võrdsed.
"Uuendamiseks peame esmalt Teie LEI koodi üle tooma LEIRegister OÜ haldusesse. Jätkamiseks kasutage LEI koodi ületoomise vormi. "
"Lugupeetud klient, Teie LEI on käesoleval hetkel meie partner LOU RapidLEI halduses, kuid Te ei ole kasutanud meie teenuseid LEI koodi registreerimiseks. Hindame Teie huvi meie teenuse vastu, kuid kahjuks ei saa me Teie LEI koodi uuendada. Oma LEI koodi uuendamiseks kontakteeruge RapidLEI-ga ( [email protected] ) või külastage nende kodulehte, et leida oma teenusepakkuja. Täname mõistva suhtumise eest, LEI Register OÜ "
Lugupeetud klient, Teil on meiega kehtiv leping LEI koodile [lei]. Leping kehtib kuni [paid_until]. Lepingu kohaselt uuendame Teie LEI koodi iga aasta kuni [paid_until]. Oma LEI koodi andmeid saate kontrollida siin: [leicert_link] Kui Teil on vaja oma LEI andmeid uuendada või kui Teil on küsimusi võtke meiega ühendust aadressil [site_email].
Nõustun ületoomisega ja soovin jätkata LEI koodi uuendamisega.
Olete lõpule jõudmas LEI ületoomise taotlusega. Palun kinnitage, et soovite oma LEI koodi üle tuua uuendamata.