Soodushinnad jaanuari lõpuni. Uus LEI kood alates 40 eurot aasta - LEI kätte mõne tunniga.

Kui esitate LEI koodi taotluse tööpäeval enne 16:00, väljastame LEI koodi (LEI Code) samal päeval

2 min
Andmete valideerimine
1-24 h
LEI kinnitus
740 viimase 7 päeva jooksul saadud taotlused   /   141 viimase 24 tunni jooksul
KIIREIM JA ODAVAIM LEI REGISTREERIMISTEENUS EESTIS. TAOTLE LEI KOOD LEI REGISTRIAGENDILT.
49€ 59€
/
1 aasta 1 aasta
49 € aasta 59 € aasta
135€ 150€
/
3 aastat 3 aastat
45 € aasta 50 € aasta
200€ 225€
/
5 aastat 5 aastat
40 € aasta 45 € aasta

Ettevõtte aadress*NB! Esmane teadaolev ema-tütre suhe ei saa olla hilisem kui viimase majandusaasta lõpp. Sellisel juhul GLEIFi reeglite järgi ema-tütar suhe veel puudub. Palun valige eelnevast valikust: emaettevõte puudub või siis raporteerimise tüüp, ei konsolideeri (non consolidating).

*NB! Esmane teadaolev ema-tütre suhe ei saa olla hilisem kui viimase majandusaasta lõpp. Sellisel juhul GLEIFi reeglite järgi ema-tütar suhe veel puudub. Palun valige eelnevast valikust: emaettevõte puudub või siis raporteerimise tüüp, ei konsolideeri (non consolidating).


LEI KOODI HINNAD

LEI koodi hind 1 aastaks
LEI koodi hind 3 aastaks
LEI koodi hind 5 aastaks

 LEI koodi uuendamine aastaks  59€*.

*Hindadele lisandub käibemaks.


Kas LEI kood on ettevõttele kohustuslik?

LEI kood ei ole kohustuslik ühelegi ettevõttele. Samas on LEI kood vajalik, kui ettevõte soovib osaleda ühel või teisel viisil Euroopa finantsturgudel. LEI koodi on ettevõttel vaja kui:

1. Ettevõte soovib kaubelda aktsiaturgudel.
2. Osaleda võlakirjaturgudel.
3. Teha tehinguid FOREX turul.
4. Kaubelda tuletisinstrumentidega.

LEI koodi (LEI code) nõue tuleneb Euroopa Liidu tasemel kehtestatud finantsinstrumentide turgude direktiivist (MiFID II) ja tuletisinstrumente puudutavast määrusest (EMIR). MiFID II jõustus alates 3.01.2018.

LEI koodi nõue EI rakendu eraisikutele.

LEI koodi (LEI code) taotlemine

LEI koodi taotlemine on lihtne kolmeastmeline protsess:

 • Täidke LEI koodi taotlus ning tasuge vastavalt perioodile.
 • Toimub andmete kontroll vastavalt registrile ning nende valideerimine.
 • Edastame Teie LEI koodi.

Üldjuhul võtab kogu protsess aega maksimaalselt 24 tundi. Teie LEI kood kajastub GLEIFi andmekogus koodi väljastamisele järgneval päeval. Tavapäraselt uuendab GLEIF oma andmekogu kell 15.00.

Kui teie tehingu vastaspool (näiteks pank) nõuab teilt LEI koodi, siis saate tehingusse astuda alates hetkest kui olete endale LEI taodelnud ning väljastatud LEI on avaldatud GLEIFi LEI andmebaasis. Oma LEI kehtivust saate kontrollida ka siit.*

LEI koodi saab väljastada GLEIFi poolt akrediteeritud koodide väljastaja. Kuna Eestis ja Balti riikides LOU (Local Operating Unit) puudub, siis osutab siin teenust LEI registriagendina LEI Register.


LEI kood (LEI code) - lühiülevaade

 • LEI KOOD - Legal Entity Identifier - unikaalne number, mis on seotud ettevõtte või mõne muu juriidilise isikuga. LEI-d võib nimetada ka rahvusvaheliseks äriregistri numbriks.
 • Identifitseerimistunnus ettevõttele, kes kauplevad väärtpaberitega.
 • Kasutatakse, et viia kokku väärtpaberitega tehtud tehing, tehingu tegija ning selle vastaspool.
 • Järelvalveasutused (näiteks Eesti Pank või Finantsinspektsioon) kasutavad LEI koodi, et saada ülevaade finantsturul toimivast ning näha ettevõtete finantspositsioone.
 • LEI number on loodud G20 riikide poolt
 • LEI-ga seotud andmed on avalikud ning tasuta kättesaadavad GLEIF-i andmebaasist.
 • LEI koode väljastavad GLEIFi poolt akrediteeritud LOU-d (Local Operating Unit).
 • GLEIF - Global Legal Entity Identifier Foundation. Toetatud G20 riikide poolt ning loodud Financial Stability Board’i poolt. GLEIF-i kontrollorgan on LEI ROC (LEI Regulatory Oversight Commitee)

Legal Entity Identifier (LEI) - mida need numbrid ja tähed tähendavad ?

LEI kood (LEI code) on standardiseeritud 20 kohaline tähtnumbriline kombinatsioon, mis vastab ISO 17442 standardile.

 • Esimesed neli numbrit on LEI koodi väljastava organisatsiooni (LOU) unikaalsed tunnusnumbrid.
 • Järgmised kaks numbrit on alati 0 ning 0.
 • Kohad 7 kuni 18 on tähtnumbriline kombinatsioon, mis on alati unikaalsed ning seotud ettevõttega, kellele see on väljastatud.
 • Viimased kaks kohta on kontrollnumbrid.

LEI kood


LEI koodi tuleviku kasutusvaldkonnad - kus rakendatakse LEI süsteemi järgmisena ?

On mitu potentsiaalselt valdkonda, kus võime näha LEI numbri kasutuselevõttu:

 1. India Keskpank on rakendanud LEI-d, et tuvastada suuremahulised juriidilisest isikust laenuvõtjad ning saada ülevaade nende laenupositsioonidest. On väga tõenäoline, et teised riigid, sealhulgas Euroopa Liit, järgnevad varsti. Näiteks on Euroopa Keskpank juba lisanud LEI koodi ühe tunnusnumbrina Ana Crediti raporteerimise juurde. Eesti Keskpank on esialgu otsustanud seda kasutada vabatahtlikuse alusel.
 2. Ülemaailmne äriregistri number. GLEIFI andmebaasis olev info on kõikidele osapooltele tasuta kättesaadav ning LEI koodi igaastase uuendamise tulemusena on andmebaasis olev info ajakohane. See annab parema ülevaate, kellega äri tehakse, mis jurisdiktsioonis asub ettevõte ning kas ta kuulub mõnda suuremasse gruppi. Samuti vähendab see tulevikus pankadel halduskulusid esmase kliendisuhte loomisel.
 3. Kiire viis tuvastamaks e-kaubamajade ning internetis teenust pakkuvate ettevõtete identiteet. Üks klik teenusepakkuja LEI koodi peale annab ülevaate, kes on antud veebilehe tegelik teenusepakkuja. Näiteks LEI Register OÜ LEI: 894500SMOMUFH0UZXT46
 4. Uued kasutusvaldkonnad on lisandumas üsna pea: näiteks LEI koodi ühendamine SSL-sertifikaadiga, veebilehtede turvamärgised jne.

Kes väljastavad LEI koode ?

LEI-de väljastamist kontrollib ja reguleerib GLEIF, sealjuures ise LEI numbreid väljastamata. See ülesanne on delegeeritud GLEIF-i poolt akrediteeritud era- ja avalik õiguslikele organisatsioonidele, keda nimetatakse LOU-deks (Local Operating Unit). LOU-d väljastavad LEI koode (LEI code) ning uuendavad koodidega seotud andmeid. GLEIF kontrollib andmete kvaliteeti, hoiab üleval avalikku andmebaasi ning koordineerib LEI süsteemi tervikuna. Täielik ülevaade akrediteeritud LOU-dest leiate GLEIF-i veebilehelt.

LEI Register OÜ teeb koostööd mitme LEI väljastajaga. Oleme LEI süsteemi, GLEIF-i poolt tunnustatud, registreerimisagent.


KKK*

Mis on LEI kood?

LEI kood ehk Legal Entity Identifier on juriidilise isiku identifitseerimiseks ülemaailmselt kasutatav tunnus, mis koosneb 20-kohalisest tähtnumbrilisest koodist. Iga LEI kood on kordumatu, see määratakse igale juriidilisele isikule ühekordselt ja sama koodi ei saa määrata kellelegi teisele. LEI kood on eksklusiivne, sest igale juriidilisele isikule väljastatakse ainult üks LEI kood. LEI kood ei asenda ettevõtte kohaliku riigi registrikoodi.

Miks on LEI koodi vaja?

LEI koodi seob juriidilise isiku tema peamise viiteteabega (nimi, asukoht, jm). LEI koodi abil on võimalik tuvastada ülemaailmsetel finantsturgudel osalevaid juriidilisi isikuid mitmesugustel järelvalvelistel eesmärkidel.

Näiteks EMIR’i alusel kasutatakse LEI koode juba praegu, et tuvastada börsiväliselt tuletisväärtpaberite tehingutes osalevaid vastaspooli. Alates 1. novembrist 2017 lubatakse seoses rakendusmääruse EL/2017/105 kohaldamisega tuletisväärtpaberitega tehtud tehingutest teatamisel kasutada üksnes LEI koodi.

Alates 1. jaanuarist 2017 nõutakse LEI koodi olemasolu kõigilt börsiemitentidelt, korraldatud teabele juurdepääsu parandamiseks.

Mis seos on LEI koodil väärtpaberitehingutega?

Alates 3. jaanuarist 2018 hakatakse LEI koodi kasutama MiFIR alusel, seoses investeerimisteenuse pakkuja väärtpaberitehingutest raporteerimisega järelevalveasutustele, kasutades juriidilisest isikust kliendi tuvastamiseks LEI koodi. Tehinguraporteid kasutatakse turukuritarvituste tuvastamiseks ja uurimiseks, samuti, et seirata väärtpaberiturul toimuvaid tehinguid ja investeerimisteenuse pakkujate tegevust. Tehinguraporti vormi kehtestab Euroopa komisjoni rakendusmäärus.

Kellel on LEI koodi vaja?

Alates 2018. aasta 3. jaanuarist on LEI koodi vaja juriidilisel isikul, kui ta teeb tehingu kauplemiskohas (reguleeritud turul, kauplemissüsteemis vms) või väljaspool kauplemiskohta, seoses väärtpaberitega, mis on kauplemisele võetud või millega kaubeldakse kauplemiskohas või mille kauplemisele võtmist on taotletud, samuti kui selliste väärtpaberite aluseks on kauplemiskohas kauplemisele võetud väärtpaber, indeks või kauplemiskohas kauplemisele võetud väärtpaberite korv.

Kas investeerimisteenuse pakkujal, näiteks pangal, on õigus LEI koodi nõuda?

Investeerimisteenuse pakkuja peab nõudma juriidilisest isikust kliendilt kogu teavet, mis on vajalik järelevalveasutusele tehingute kohta info esitamiseks. Selliseks teabeks on ka LEI kood.

Mis saab siis, kui klient ei esita LEI koodi?

Kui juriidilisest isikust klient ei esita investeerimisteenuse pakkujale väärtpaberitehingust raporteerimiseks vajalikku teavet, muuhulgas LEI koodi, ei ole teenusepakkujal võimalik täita seadusest tulenevat raporteerimiskohustust. Sellest tulenevalt võib investeerimisteenuse pakkuja keelduda teenust osutamast.

Kes väljastab LEI koodi?

LEI koodi on võimalik taotleda volitatud LEI operaatorilt. LEI koodi väljastavad LOUd (Local Operating Unit). LEI koode aitavad taodelda ametlikud ja mitteametlikud registreerimisagendid. LEI Register on ametlik registreerimisagent.

Mulle on väljastatud LEI kood, kuid pank ütleb, et see ei ole aktiivne või ei kehti.

Pangad ja investeerimisteenuse pakkujad kontrollivad LEI- koodi kehtivust GLEIFi andmebaasist. Kuna GLEIF uuendab oma andmebaase kord päevas, siis seal kajastub Teile väljastatud LEI kood väljastamise päevale järgneval päeval alates 14.00 CEST. Näiteks täna väljastatud LEI kood kajastub ülemaailmses andmebaasis homme kella 14.00st (CEST)

Kust kontrollida LEI koodi kehtivust

LEI koodi kehtivust ning andmeid saab kontrollida katuseorganisatsiooni leheküljel www.gleif.org. Samuti saate LEI koodi kehtivust kontrollida, kasutades selleks meie otsingukasti.

Mida kujutab endast GLEIF?

GLEIF on rahvuste ülene organisatsioon, mis vastutab LEI koodi süsteemi toimimise eest ning teostab järelvalvet LEI koode väljastavate organisatsioonide üle. GLEIFi peakontor asub Šveitsis, Baselis. GLEIFi veebileht on www.gleif.org

Kes on LOU?

LOU ehk Local operating unit on LEI-koode väljastav organisatsioon, kes on selleks saanud akrediteeringu GLEIF’lt. LOUd teevad tihedalt koostööd registreerimisagentidega, kes aitavad organisatsioonidel LEI koode taodelda. Nimekirja LOUdest leiate siit.

Kes on registreerimisagent?

Registreerimisagent on ettevõte või organisatsioon, kes aitab LEI koode taodelda. LEI Register on LEI registreerimisagent. Ülevaate registreerimisagentidest leiate siit.

Kas igal riigil on oma LEI koodi algus ?

LEI kood on universaalne kood ning sellel puudub igasugune seos riigiga. Igal LOUl on oma tunnus, milleks on LEI koodi neli esimest numbrit. Olenemata, milline LOU on LEI koodi väljastanud, on see kehtiv kogu maailmas.

Miks peab LEI koodi uuendama?

LEI koodi uuendamine on vajalik, veendumaks, et ettevõtte andmed, mis LEI koodiga kajastuvad on ikka ajakohased. Vähendamaks ettevõtete ja organisatsioonide halduskoormust, pakub LEI Register võimalust tasuda mitme aastase uuenduse eest. Sellisel juhul võtab LEI Register enda kohustuseks andmete kontrolli LEI koodi uuendamisel määratud perioodiks. Andmete uuendamisel kasutatakse ametlikke registriandmeid.

Kui kaua aega võtab LEI koodi taotlemine?

LEI Register edastab Teie LEI koodi tavaliselt 1-24 tunni jooksul avalduse maksmise hetkest.

LEI Register saadab Teie LEI koodi maksimaalselt 24 tunni jooksul (juhul kui on laekunud makse ning lisadokumentide päringu korral esitab ettevõte omapoolsed vastused operatiivselt).

Kas LEI koodi andmed on avalikud?

Jah, LEI-süsteem on ehitatud pidades silmas andmete avalikustamise põhimõtet. LEI koodiga seotud ettevõtte andmeid (nimi, registrikood, aadress, peakontori aadress, riik, kus ettevõte on registreeritud jne) on ligipääsetavad kõigile GLEIFi koduleheküljel.

Kas LEI kood on tasuline?

LEI kood väljastatakse tasu eest ja sellega kaasneb iga-aastane hooldustasu koodi uuendamise eest. LEI Registri hinnakirja leiate siit.

Mis saab siis, kui koodi ei ole või kui see kaotab kehtivuse?

Investeerimisteenuse pakkuja raporteerimiskohustuse korrektseks täitmiseks peab tema juriidilisest isikust kliendi LEI koodi olema kehtiv. Enne väärtpaberitehingu täitmist kontrollib investeerimisteenuse pakkuja koodi olemasolu.

*KKK koostamisel on muuhulgas kasutatud Finantsinspektsiooni poolt koostatud juhendit, mille leiate siit.

LEI REGISTER TEISTES RIIKIDES

LEI:
LEI koodi järgmine uuendamise kuupäev:
Hetkel on teie LEI teenusepakkuja [current_lou]. Saame uuendada teie LEI koodi ainult juhul, kui oleme selle haldaja. Uuendamiseks peame esmalt LEI üle tooma oma partner LOU-le (Local Operating Unit), kelleks on RapidLEI. RapidLEI on GLEIFI poolt akrediteeritud LEI koodide väljastaja. Ületoomiseks kasutage LEI ületoomise vormi, et saaksime protsessiga alustada.
Hetkel on teie LEI teenisepakkuja [current_lou]. Olete üle toomas oma LEI koodi LEIRegiter OÜ haldusesse. Ületoomiseks peame teie LEI viima üle meie partner LOU (Local Operating Unit), RapidLEI, juurde. RapidLEI on GLEIFI poolt akrediteeritud LEI koodide väljastaja. Palun valige allpool, kas soovite LEI üle tuua (LEI koodi ei uuendata) või uuendada ja üle tuua.

Mis vahe on LEI uuendamisel ja LEI koodi ületoomisel ?LEI koodi uuendamine on iga-aastane andmete ajakohastamine GLEIF-i andmebaasis. See tagab andmete vastavuse kohaliku äriregistriga.

LEI ületoomine on LEI koodi liikumine ühe teenusepakkuja juurest teise juurde. LEI koodiga seotud teenusepakkujat on võimalik vahetada, et turul säiliks konkurent erinevate teenusepakkujate vahel. Samuti võivad LEI uuendamise hinnad LOU-de ja registriagentide vahel märkimisväärselt erineda. LEI ületoomise käigus kood ise ei muutu. Vahetub vaid teenusepakkuja, kes koodi haldab. Üldiselt on see protsess lõppkliendile märkamatu.

Kõik väljastatud LEI koodid on kehtivad ning investeerimisteenuse pakkujad ning pangad ei erista kliente haldaja või LEI koodi väljastava organisatsiooni põhjal. LEI on standard ning seetõttu on kõik LEI koodid võrdsed.
"Uuendamiseks peame esmalt teie LEI koodi üle tooma LEIRegister OÜ haldusesse. Jätkamiseks kasutage LEI koodi ületoomise vormi. "
"Lugupeetud klient, Teie LEI on käesoleval hetkel meie partner LOU RapidLEI halduses, kuid te ei ole kasutanud meie teenuseid LEI koodi registreerimiseks. Hindame teie huvi meie teenuse vastu, kuid kahjuks ei saa me teie LEI koodi uuendada. Oma LEI koodi uuendamiseks kontakteeruge RapidLEI-ga ( support@rapidlei.com ) või külastage nende kodulehte, et leida oma teenusepakkuja. Täname mõistva suhtumise eest, LEI Register OÜ "
Nõustun ületoomisega ja soovin jätkata LEI koodi uuendamisega.
Olete lõpule jõudmas LEI ületoomise taotlusega. Palun kinnitage, et soovite oma LEI koodi üle tuua uuendamata.