Esita taotlus tööpäeval enne 17.00 ja saa LEI kood kätte samal päeval

VIIMANE REGISTREERIMINE

984500F30D9B7FD1F717
Codebase OÜ
984500A51A72E098C851
Glairy Brand OÜ
9845005R2B2JC4FF3F11
Osaühing Omner Invest
984500CE763B8E5SED15
Osaühing FINVEGA
984500CE763B8E5SED15
Osaühing FINVEGA
1

Vali pakett

Mitmeaastased paketid aitavad säästa raha ning vältida iga-aastast uuendamist.

1 aasta 1 aasta
49€ / aasta 59€ / aasta
Kokku 49€ 59€
3 aastat 3 aastat
45€ / aasta 50€ / aasta
Kokku 135€ 150€
5 aastat 5 aastat
39€ / aasta 45€ / aasta
Kokku 195€ 225€
2 3

Täida taotlus

Alusta andmete sisestamist. Automaatne täitmine lisab asjakohased andmed sinu eest.


Ettevõtte aadress*NB! Ema-tütre suhte alguskuupäev ei tohi olla hilisem kui eelneva majandusaasta lõpp. Sellisel juhul GLEIFi eeskirjade kohaselt ema-tütre suhet veel ei eksisteeri. Juhul, kui ema-tütre suhte alguskuupäev jääb pärast majandusaasta lõppu, palun pöördu tagasi küsimuse “Kas emaettevõte konsolideerib majandustulemusi aastaaruandes?” juurde ja märgi vastuseks EI.

*NB! Ema-tütre suhte alguskuupäev ei tohi olla hilisem kui eelneva majandusaasta lõpp. Sellisel juhul GLEIFi eeskirjade kohaselt ema-tütre suhet veel ei eksisteeri. Juhul, kui ema-tütre suhte alguskuupäev jääb pärast majandusaasta lõppu, palun pöördu tagasi küsimuse “Kas emaettevõte konsolideerib majandustulemusi aastaaruandes?” juurde ja märgi vastuseks EI.

Milleks on LEI kood Eestis vajalik?

LEI kood on oluline finantsturgude läbipaistvuse, tõhususe ja turvalisuse edendamiseks.

Õigusaktidele vastavus.

LEI koodi nõue tuleneb Euroopa Liidu tasemel kehtestatud finantsinstrumentide turgude direktiivist (MiFID II) ja tuletisinstrumente puudutavast määrusest (EMIR).

Riskijuhtimine.

LEI koodid aitavad tuvastada tehingu osapooli ja ettevõtete grupistruktuuri, edendades seeläbi finantssektori stabiilsust.

Suurenenud läbipaistvus ja usaldusväärsus.

LEI koodid võimaldavad tuvastada finantstehingutes osalevad ettevõtted. See tagab suurema läbipaistvuse ja usaldusväärsuse ning vähendab pettuste ohtu.
Kumulatiivne LEI koodide arv Eestis
6 379 2019
9 066 2020
14 781 2021
17 713 2022
20 988 2023
22 640 2024

2 682 469

LEI koodi kogu maailmas

Meid usaldavad
LVMH Virgin Bae Systems EFG Santander

Miks valida LEI Register?

LEI Register pakub kiiret ja turvalist võimalust registreerida või uuendada oma LEI koodi. Meie tehnoloogiapõhine lähenemine lihtsustab andmete töötlemist ning kiirendab registreerimisprotsessi.

Meist
Toomas Pavelson
Toomas Pavelson
LEI Registri tegevjuht

"LEI registreerimine ei pea olema keeruline. Töötame, et muuta see protsess kõigile lihtsaks ja kättesaadavaks."

Kiire registreerimine

Registreerimisprotsess võtab aega vaid mõned minutid.

Soodsad hinnad

Pakume kuluefektiivsed LEI teenuseid. Vali mitmeaastane pakett ja säästa uuendustasudelt.

24/7 klienditugi

Meie pühendunud klienditeeninduse spetsialistid on valmis sind aitama igal nädalapäeval.

LEI koodi struktuur
1 - 4
LOU ID
5 6
0.0.
7 - 17
Ettevõtte unikaalne kood
19 20
Kontroll ID
  • Esimesed neli tunnusmärki on unikaalne kombinatsioon LEI koodi väljastavale LOU organisatsioonile.
  • Need kaks sümbolit on iga LEI vormingus alati 0.0.
  • See LEI koodi osa on ainulaadne ja tähistab iga ettevõtet tähtnumbriliste märkidega rahvusvahelises andmebaasis.
  • Kaks viimast kontrollnumbrit genereeritakse ISO 17442 standardis kirjeldatud algoritmilise valemi abil.

KKK

LEI kood ehk Legal Entity Identifier on juriidilise isiku identifitseerimiseks ülemaailmselt kasutatav tunnus, mis koosneb 20-kohalisest tähtnumbrilisest koodist. Iga LEI kood on ainulaadne, see omistatakse ühekordselt igale juriidilisele isikule. Sama koodi kellelegi teisele määrata ei saa. LEI kood on eksklusiivne, sest igale juriidilisele isikule väljastatakse ainult üks LEI kood.

LEI kood ei asenda ettevõtte registrikoodi.
Alates 3. jaanuarist 2018 on kõigil juriidilistel isikutel, kes sooritavad tehinguid reguleeritud turul, mitmepoolsetel kauplemisplatvormidel või muudel platvormidel, vajalik omada LEI koodi. LEI koodi registreerimine on kohustuslik igale juriidilisele isikule, kes soovib osaleda finantsturgudel toimuvates tehingutes, mis hõlmavad väärtpabereid või tuletisinstrumente nagu aktsiad, võlakirjad, börsil kaubeldavad fondid (ETFid), valuuta edasimüügitehingud, swapid ja muud sarnased finantsinstrumendid.
Saad oma LEI kätte 24 tunniga. Kui ettevõtte andmed on olemas Äriregistris ja meile on taotluse esitamisel laekunud makse ning vajadusel lisadokumendid, võtab LEI väljastamine aega enamasti 1-3 tundi.
LEI kood loodi pärast 2008. aasta ülemaailmset finantskriisi, et kehtestada ja säilitada ülemaailmset standardit finantstehingutes osalevate juriidiliste isikute identifitseerimiseks.

LEI süsteemi eesmärk on pakkuda järjepidevat, ülemaailmselt tunnustatud meetodit finantstehingutes osalevate isikute kindlaks tegemiseks. Vähendades sellega riske ning suurendades läbipaistvust ülemaailmses finantssüsteemis.
Pärast väljastamist kehtib LEI kood üks aasta. LEI koodi tuleb igal aastal uuendada, et see ei aeguks. Kliendi mugavuse huvides pakume mitmeaastaseid pakette, kus võtame iga-aastase uuendamise kohustuse enda peale.

Kui LEI kood õigeaegselt uuendamata jätta, muutub see kehtetuks. Aegunud LEI kood võib tekitada probleeme finantstehingutes ja aruandluskohustustes ning viia tehingute tagasilükkamiseni finantsasutuste poolt. Aegunud LEI koodi saab uuendada igal ajal.
LEI on avalik identifitseerimistunnus, mis kehtib kõikides riikides kogu maailmas.
LEI koodiga seotud informatsioon on avalik. LEI sisaldab andmeid juriidilise isiku kohta, sealhulgas ettevõtte nime, aadressi, omandistruktuuri ja muid detaile, mis aitavad tuvastada ettevõtet ja määratleda selle suhteid teiste organisatsioonidega. Samuti hõlmab informatsioon andmeid LEI väljastaja ja LEI staatuse kohta.

Lisateabe saamiseks külasta LEI otsingut.
The Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) haldab kõigile kättesaadavat LEI andmebaasi, kus on nähtav kogu ettevõtte LEI koodiga seotud informatsioon. GLEIFi andmebaas on kättesaadav nende veebilehelt või meie LEI otsingust.

Piisab, kui sisestada LEI kood või ettevõtte nimi. Andmebaas näitab LEI staatust ja muud olulist teavet.
LEI väljastajad (Local Operating Unit, LOU) teevad koostööd registreerimisagentidega. Registreerimisagendid ei väljasta LEI koode, kuid pakuvad ettevõtetele abi taotlemis-, uuendamis- ja ületoomisprotsessidega.

LEI Register on Ubisecure Oy (RapidLEI) registreerimisagent.
Oma LEI teenusepakkujat saab vahetada igal ajal. Ülemaailmne LEI süsteem toetab konkurentsi LEI teenusepakkujate vahel.

LEI ületoomine on tasuta ja võtab enamasti aega seitse päeva.
LEI koode saab taotleda ka fondidele. Investeerimis- ja pensionifondide puhul sisesta taotlusesse registrinumbri asemel "N/A".
Usaldusfondidele LEI koodi taotlemise puhul kontrollime andmeid Äriregistrist.

Investeerimis- ja pensionifondidele LEI koodi taotlemise puhul kontrollime andmeid Finantsinspektsiooni turuosaliste registrist ning vajadusel palume esitada prospektuse.