AUSA TEENINDUSE PÕHIMÕTTED

Üld- ja ostutingimused

Lepingu pooleks on kliendi asukohariigis tegutsev LEI Register kontserni ühing ja kui asukohariigis LEI Registri kontserni ühinguid ei tegutse, siis LEI Register OÜ (LEI kood 894500SMOMUFH0UZXT46). LEI Register kontsert tegutseb Eestis kaubamärgi LEI Register all. LEI Register on LEI registreerimisagent. Teeme koostööd LOU (Local Operating Unit) Ubisecure Oy (RapidLEI)-ga, (LEI kood 529900T8BM49AURSDO55).

LEI Register konterni ettevõtted:

LEI Register OU
Aadress: Uus tn 21-2, 10111, Tallinn, Eesti
Meiliaadress: [email protected]

LEI Kode ApS
Aadress: Øllgårdsvej 5, 2630, Taastrup, Taani
Meiliaadress: [email protected]

LEI Register India Private Limited
Aadress: 15a, 4th Floor, City Vista, Tower A Fountain Road, Kharadi, India
Meiliaadress: [email protected]

1. Uue LEI taotlemine, LEI uuendamine või LEI ületoomine

1.1. Uue LEI koodi taotlemiseks, olemasoleva LEI koodi uuendamiseks või ületoomiseks LEI Registri haldusesse, tuleb täita vastava taotluse vorm, kinnitada oma andmed ning maksta krediitkaardi, Paypal-konto või pangalingi kaudu.

1.2. Taotluse esitamisel nõustub taotleja LEI Register OÜ tingimustega. Taotleja kinnitab, et tal on kõik õigused esindada ettevõtet LEI koodi taotlemisel ning tal on voli taotlust esitada. Taotleja kinnitab esitatud andmete õigsust ning teadlikkust, et tema kontaktandmeid võidakse jagada LOU’ga (LEI väljastaja).

1.3. Taotleja on teadlik ja annab kõik õigused LEI Register OÜ’le valitud LOU kasutajatingimuste allkirjastamiseks. Näiteks võib RapidLEI kasutajatingimused leida siit. Erinevate LOU’de kasutajatingimused on väga sarnased, kuna kõik LOU’d jälgivad GLEIFi (Global Legal Entity Identifier Foundation) juhiseid.

1.4. Taotleja annab kõik õigused LEI Register OÜ’le, et hallata LEI koodi ettevõtte nimel. Näiteks annab uue LEI taotleja kõik õigused LEI Register OÜ’le LEI koodi taotlemiseks ettevõtte nimel. LEI uuenduse taotleja annab kõik õigused LEI Register OÜ’le LEI uuendamiseks ettevõtte nimel. LEI ületoomise taotleja annab loa LEI ületoomiseks LEI Register OÜ haldusesse.

1.5. LEI ületoomise taotleja on teadlik, et LEI ületoomine toob kaasa/võib kaasa tuua LOU vahetuse. Kui LEI koodi uuenduse taotleja taotleb LEI koodi uuendamist, siis tuleb LEI üle tuua LEI Register OÜ haldusesse juhul, kui LEI ei ole LEI Register OÜ halduses. LEI saab üle tuua enne LEI uuendamist või uuendamise protsessi käigus. LEI Register ei saa uuendada LEI koodi, mis ei kuulu tema haldusesse.

1.6. LEI Register OÜ halduses olevat LEI koodi saab uuendada maksimaalselt 60 päeva enne, kui see aegub. Kui klient toob üle ja uuendab oma teise teenusepakkuja juures oleva LEI koodi ning LEI “next renewal date” (järgmine uuendamise kuupäev) on kaugemal kui 60 päeva, võib LEI uuendamise periood lüheneda vastava arvu päevade võrra.

1.7. LEI Register alustab LEI registreerimise, uuendamise ja/või ületoomise protsessi lühidalt pärast seda, kui on kätte saanud taotluse ja makse.

1.8. Taotleja on teadlik, et temaga võidakse võtta ühendust volikirja allkirjastamiseks või dokumendi saatmiseks, mis näitaks, et ta on volitatud taotlema ettevõtte nimel LEI koodi.

1.8.1. Taotleja on teadlik, et dokumenti saavad allkirjastada ainult ettevõtte volitatud esindajad. Volitatud esindajana esinemine on keelatud seaduse ja meie üldtingimustega ning kujutab endast identiteedipettust.

1.9. Taotleja on teadlik, et temaga võidakse võtta ühendust lisadokumentide küsimiseks. Näiteks võib LEI Register küsida dokumente, mis tõestaksid, et ettevõte on registreeritud, näitaksid antud ettevõtte volitatud isikuid, ettevõtte registreerimise kuupäeva või dokumente, mis nätaksid, millal leidsid aset muudatused ettevõtte andmetes.

1.10. Taotleja on teadlik, et kui ettevõttel on otsene ja/või lõplik emaettevõte, mis omab tütarettevõtte osakuid (enamasti >50%) ja konsolideerib tütarettevõtte tulemusi oma aastaaruandes, siis peab taotleja esitama vanemate (teise taseme) andmed. Juhul kui ettevõttel pole emaettevõtteid või ei saa emaettevõtte(-te) andmeid esitada, siis tuleb valida põhjus, miks ema-tütre suhte kohta käivad andmeid ei avaldata.

1.10.1.  LEI Register võib kontakteeruda taotlejaga lisadokumentide küsimiseks, et kontrollida konsolideerimist.

1.11. Taotleja on teadlik, et kui ettevõtte on välismaa äriühingu filiaal, siis on taotleja kohustatud esitama peakontori LEI koodi. LEI Register ei saa taotlusega jätkata, kui peakontori LEI koodi ei esitata. Peakontori LEI kood peab olema olekus ISSUED (väljastatud).

1.12. Taotleja on teadlik, et kui ettevõte on fond, võib LEI Register küsida lisainformatsiooni fondi suhete kohta (fondi valitsev ettevõte, allfondi katusfond ja/või investorfondi ühisfond).

1.12.1. LEI Register võib kontakteeruda taotlejaga lisadokumentide küsimiseks, et kontrollida fondi suhteid.

1.12.2. Fondi valitsevalt ettevõttelt, katusfondilt ja ühisfondilt nõutakse fondisuhete esitamisel LEI koodi.

1.13. LEI kood edastatakse peale makse tegemist niipea kui võimalik. Enamikel juhtudel võtab uue LEI koodi väljastamine 1-3 tundi. Emaettevõtete ja fondisuhete olemasolul võib LEI väljastamine aega võtta kuni 48 tundi. LEI koodi uuendamine ja/või ületoomine võib aega võtta kuni seitse päeva. Juhul kui ettevõtte andmete kontrollimisega tekib probleeme või muudel harvadel juhtudel, võib taotluse töötlemine aega võtta kauem.

1.14. Kui taotlus on täidetud, saab taotleja meili koos arvega meiliaadressile, mis oli taotluses.

1.15. Taotleja on teadlik ja nõustub, et taotlust peetakse lõplikuks, kui andmed on esitatud, taotleja on nõustunud üld-ja ostutingimustega ning makse on sooritatud. Kui LEI Register on saanud taotluse LEI ületoomiseks, siis taotlust loetakse lõplikuks ja seda ei saa tühistada. Kui LEI Register on saanud kätte makse uue LEI, LEI uuendamise või uuendamise ja ületoomise eest, siis taotlus loetakse lõplikuks ja kliendil pole võimalik taotlust tühistada. Kui taotleja on andnud piisavalt informatsiooni LEI väljastamiseks, siis pole võimalik protsessi peatada ja LEI väljastatakse.

1.16. Taotleja on teadlik ja nõustub, et kui taotleja ei esita nõutud informatsiooni, sealhulgas kõiki eelnimetatud nõudeid, proovivad LEI Register ja valitud LOU LEI väljastada. Selle tulemuseks võib olla vanemate (teise taseme) andmete mitteavalikuks seadmine või fondisuhete mitteavaldamine. Juhul kui LEI koodi ei saa väljastada, uuendada ja/või üle tuua põhjusel, et taotleja ei esita nõutud informatsiooni, ei vastuta LEI Register ja valitud LOU LEI koodiga seotud kahjude eest.

1.17. Taotleja on teadlik ja nõustub, et kui LEI kood on väljastatud, siis on LEI koodi ja ettevõtte LEI koodiga seotuid andmeid näha GLEIF’i andmebaasis ja LEI Register OÜ kodulehel. Kui LEI kood on väljastatud, siis ei saa seda kustutada või üle viia teisele ettevõttele.

1.18. LEI Register saadab meili taotluses olnud meiliaadressile 60 päeva enne LEI koodi aegumist (s.t 60 päeva enne kui LEI kood lõpetab kehtivuse).

2. Mitmeaastased paketid ja automaatne uuendamine

2.1. Oma klientide mugavuseks pakub LEI Register võimalust ette maksta uuendustasu kuni viieks aastaks.

2.1.2. Kui klient on ostnud LEI uuendamise teenuse mitmeks aastaks, katab LEI Register ostetud perioodi uuendamise kulud.

2.1.3. Kui klient tellib LEI mitmeaastase uuendamisteenuse (näiteks 5 aastaks) ning soovib viia oma LEI koodi üle teise teenusepakkuja juurde, siis üleviimine on võimalik, kuid mitmeaastane pakett tühistatakse automaatselt ning makse ei kuulu tagastamisele.

2.2. LEI andmeid uuendatakse iga-aastaselt, vaatamata sellele, et klient on ostnud uuendamisteenuse mitmeks aastaks (2-5). Seetõttu järgmine uuendamise kuupäev GLEIF’i andmebaasis on tavaliselt LEI väljastamise/viimase uuendamise kuupäev +365 päeva, kuid mitte rohkem kui 425 päeva tulevikus.

2.3. Klient saab valida oma LEI koodi automaatse uuendamise.

2.3.1. Kui klient on valinud oma LEI iga-aastase automaatse uuendamise, võetakse temalt tasu 60 päeva enne lepingu lõppemist. Makseid võetakse maha samalt kontolt, millelt tehti esimene makse.

2.3.2. Klienti teavitatakse eesootavast automaatsest uuendamisest meili teel. Kliendil on viis päeva aega, et teha vajadusel muudatusi oma LEI koodi andmetes või tühistada oma LEI koodi automaatne uuendamine. Peale viiendat päeva alustab LEI Register uuendamise protsessiga. Kui uuendamine on lõppenud, saab klient kinnituse koos arvega oma meilile. Kui LEI kood on uuendatud, siis uuendamist tagasi võtta ei saa.

2.4. LEI Register OÜ’l on täielik õigus uuendada ettevõtte LEI koodi ja uuendada ettevõtte andmeid GLEIF’i andmebaasis läbi valitud LOU.

2.4.1. Kui ettevõtte on registreeritud, siis võivad LEI Register ja valitud LOU uuendada ettevõtte andmeid Äriregistri andmete alusel.

2.4.2. Kui ettevõtte andmeid ei saa registrist kontrollida, siis proovivad LEI Register ja valitud LOU uuendada LEI koodi kasutades selleks olemasolevat informatsiooni. See võib tähendada emaettevõtte kohta käiva informatsiooni muutmist mitteavalikuks või fondisuhete andmete mitte esitamist.

2.4.3. Klient nõustub teavitama LEI Register OÜ’d juhul, kui ettevõtte andmetes on toimunud muudatusi, mis ei ole nähtavad Äriregistris, ja edastama LEI Register OÜ’le ajakohase informatsiooni.

2.4.4. LEI Register võib küsida kliendilt ajakohast informatsiooni ja/või dokumente (näiteks uusim konsolideeritud majandusaasta aruanne, põhjus, miks emaettevõtte andmeid ei avalikustata, volikiri, volitust tõendav dokument või muu informatsioon).

2.4.5. Kui klient ei saada ajakohast informatsiooni ja/või dokumente, ei saa LEI Register jätkata LEI koodi uuendamisega. Kui LEI koodi ei saa uuendada põhjusel, et klient pole saatnud vajalikku informatsiooni, siis ei vastuta LEI Register ja valitud LOU LEI koodiga seotud kahjude eest. Kui klient ei esita vajalikku informatsiooni 60 päevaga, on LEI Register OÜ’l õigus leping tühistada.

3. Fast-track teenus

3.1. Fast-track teenust pakutakse ainult uue LEI koodi taotlejatele. Fast-track teenust saavad valida kliendid, kelle ettevõtte on registreeritud Äriregistris ega kellel pole või kes ei esita teise taseme andmeid või fondisuhete kohta käivat informatsiooni. Kui klient vastab Fast-track teenuse nõuetele, kuvatakse makselehel Fast-track teenuse valikut.

3.2. Kui Fast-track teenuse valikut makselehel pole, siis ei leitud sobivust ettevõtte registrikoodi ja Äriregistri andmete vahel või oli taotluses esitatud teise taseme andmed. Sel juhul käsitletakse LEI taotlust tavataotlusena.

3.3. LEI Register garanteerib Fast-track teenuse valinud klientidele uue LEI koodi kolme tunniga.

3.4. LEI Register teeb mõistlikke pingutusi, et väljastada LEI lubatud aja jooksul.

4. LEI sertifikaat + märgis

4.1. LEI sertifikaat + märgist ning LEI sertifikaat paberkandjal saab tellimusele lisada makselehel või osta eraldi pärast seda, kui LEI andmed on sellel veebilehel avaldatud. LEI sertifikaat + märgist ning paberkandjal sertifikaati saab osta eraldi siit.

4.2. LEI Register saadab paberkandjal sertifikaadi välja seitsme tööpäeva jooksul. Paberkandjal sertifikaat saadetakse ettevõtte registriaadressile.

4.3. LEI Register OÜ’l on õigus mitte saata välja uut paberkandjal sertifikaati, kui kliendi esitatud andmed pole korrektsed või kui klient ei võta saadetist vastu.

5. Hinnad

5.1. Hinnad LEI taotlemiseks, ületoomiseks või uuendamiseks on leitavad siin. Uue LEI hind sisaldab uue LEI registreerimise ja iga-aastase uuendamise tasu vastavalt valitud perioodile. LEI uuendamise hind sisaldab LEI koodi iga-aastast uuendamist vastavalt valitud perioodile. LEI koodi ületoomine on tasuta.

5.2 Välja toodud hinnad sisaldavad GLEIF’i tasu.

5.3 Hinnad ei sisalda käibemaksu.

5.4. Taotleja saab lisatasu eest osta lisateenuseid.

5.4.1. Ettevõtte vanema(-te) struktuuri (teise taseme) andmete valideerimine ühe vanema kohta maksab 10 € aastas.

5.4.2. Ettevõtte fondisuhete valideerimine maksab 10 € aastas.

5.4.3. Kui makselehel valitakse Fast-track teenus, rakendub lisatasu 25 €.

5.4.4. LEI sertifikaat + märgise hinnad on leitavad siin.

6. Tagasimakse tingimused

6.1. Tagasimakse saamiseks kirjutage meilile [email protected]. Tagasimakse ja tühistamise taotlused saab samuti saata aadressile Uus 21-2, Tallinn, 10111.

6.2. Tagasimaksed teostatakse 7 päeva jooksul. Tagasimakse saabumine erineb eri pankade ja maksevahendajate puhul. Tagasimakse jõuab kliendi kontole 30 päeva jooksul.

6.3. LEI Register OÜ’l on õigus võtta iga tagasimakse eest 30 € teenustasu.

6.4. Kliendil on õigus taotleda tagasimakset, kui tema puhul ei kehti ükski punktis 6.5 välja toodud tingimus.

6.5. LEI Register OÜ’l on õigus tagasimaksmisest keelduda, kui:

6.5.1. Taotlus on loetud lõplikuks.

6.5.2. LEI koodi automaatne uuendamine on lõppenud ja LEI kood on uuendatud.

6.5.3. Klient on ostnud mitmeaastase paketi (näiteks LEI koodi viieks aastaks) ja avastab hiljem, et tal pole enam aktiivset LEI koodi vaja.

6.5.4. Klient viib oma LEI koodi üle teise teenusepakkuja juurde enne ettemakstud perioodi lõppu.

6.5.5. Klient kaotab uuendamise perioodist päevi, kuna toob üle ja uuendab LEI koodi, mille järgmine uuendamise kuupäev on kaugemal kui 60 päeva ja LEI koodi haldab LEI Register OÜ asemel teine teenusepakkuja.

6.5.6. Rahvusvaheline filiaal kaotab uuendamise perioodist päevi, kuna peakontori LEI staatuseks on seatud LAPSED ja seejärel on rahvusvahelise filiaali LEI staatus LAPSED.

6.5.7. LEI koodi ei saa väljastada, uuendada või üle tuua, kui klient ei esita 60 päeva jooksul nõutud informatsiooni. Nõutav informatsioon võib hõlmata allolevat, kuid ei piirdu ainult sellega:

 • volikiri;
 • volitust tõendav dokument;
 • dokumendid, mis näitavad ettevõtte volitatud isikuid;
 • registridokumendid;
 • dokumendid, mis näitavad ettevõtte registreerimise kuupäeva;
 • dokumendid, mis näitavad, millal toimusid ettevõtte andmetes muudatused;
 • dokumendid, mis tõestavad konsolideerimist või fondisuhteid;
 • peakontori või katusfondi LEI kood;
 • muud ettevõttega seotud dokumendid/informatsioon.

6.5.8. Pärast emaettevõtete (teise taseme) andmete kontrollimist selgub, et vähemalt üks emaettevõte ei konsolideeri majandusaasta tulemusi oma aastaaruandes.

6.5.9. Klient ei võta oma LEI sertifikaadi tarnet paberkandjal vastu või kui kliendi esitatud andmed ei ole korrektsed.

6.6. LEI Register OÜ jälgib GLEIF RA juhtimisraamistikus kirjeldatud tagasimakseperioodi.

7. Kolmandast isikust teenusepakkujate kasutamine

7.1 Kolmandate isikute kaasamine

Et pakkuda kvaliteetseid teenuseid, võib LEI Register teatavatel juhtudel kasutada kolmandate isikute abi. See hõlmab näiteks veebimajutust, sidet ja muid funktsioone, mis on LEI Registri teenuste osutamisega lahutamatult seotud.

Näiteid kolmandate isikute kaasamise kohta:

 • veebimajutusteenused, et käitada ja majutada meie veebiplatvormi;
 • küsitlus- ja tagasisidevahendid, et koguda klientidelt tagasisidet ning teha turu-uuringuid;
 • maksete töötlemise teenused, et hõlbustada turvalisi maksetehinguid;
 • sideteenused, et hallata kliendisuhtluskanaleid, nagu e-post ja sõnumite saatmine;
 • koostöö investeerimisteenuste osutajatega, et tagada kasutajate juurdepääs investeerimisteenuste platvormidele.

7.2 Kolmandast isikust teenusepakkujate juurdepääs andmetele

Et kokkulepitud teenuseid tõhusalt osutada, võivad kolmandast isikust teenusepakkujad vajada juurdepääsu teatavatele andmetele, mis klient on meile edastanud. Nende hulgas võivad olla ettevõtte andmed, kasutusandmed ja muu teave, mida on nende teenuste osutamiseks vaja. Kinnitame, et kolmandad isikud pääsevad juurde ainult nendele andmetele, mida nad oma teenuste osutamiseks vajavad, ning see on meie privaatsuspoliitikas ja kohaldatavates seadustes rangelt reguleeritud.

7.3 Otsesuhtlus klientidega

Võib esineda olukordi, kus kolmandast isikust teenusepakkujail on vaja kliendiga otse ühendust võtta, et meie teenuseid tõhusalt osutada. See otsesuhtlus võib toimuda telefoni, e-posti või muude sidevahendite abil. Näiteks võivad ühendust võtta investeerimisteenuste osutajad, et pakkuda oma investeerimisplatvormiga seotud teenuseid.

7.4 Meie võetud privaatsus- ja turvalisuskohustus

Kohustume järgima kõrgeimaid privaatsus- ja turvastandardeid. Kõiki kolmandast isikust teenusepakkujaid hinnatakse rangelt ning neid seovad konfidentsiaalsuslepingud ja andmekaitsepõhimõtted, mis on kooskõlas meie ettevõtte standardite ja juriidiliste kohustustega.

7.5 Kliendi nõusolek

LEI Registri teenuseid kasutades tunnistab ja nõustub klient, et need kolmandast isikust teenusepakkujad on kaasatud eespool kirjeldatud viisil. Klient nõustub, et kolmandate isikute juurdepääs tema andmetele ja otsesuhtlus temaga on vajalik meie teenuste osutamiseks.

8. Kohalduv seadus

8.1 Käesolevat lepingut ja mistahes vaidlusi või nõudeid (sealhulgas lepinguväliseid vaidlusi ja nõudeid), mis tulenevad sellest lepingust või on selle lepinguga seotud, lahendatakse järgides Inglismaa ja Walesi seadusandlust.

Lõppsätted

Klient vastutab täielikult kõigi tema poolt esindatava ettevõtte LEI koodiga seonduvate tegevuste eest. LEI Register ei ole vastutav ühegi võimaliku LEI koodiga seotud kahju eest.
LEI Register tegutseb LEI registreerimisagendina oma kliendi nimel ning teeb koostööd GLEIF’i poolt akredeeritud LOU’dega LEI koodi taotlemiseks, uuendamiseks, ületoomiseks või andmete muutmiseks.
LEI Register jätab endale õiguse muuta kasutustingimusi igal ajal. Dokument käesoleval hetkel kehtivatest tingimustest on alati kättesaadav LEI Register OÜ kodulehel : https://www.leiregister.ee