Kui kaua võtab aega LEI väljastamine?

Uue LEI koodi taotluse töötlemine võib aega võtta paar minutit kuni 24 tundi. Ületoomisega taotlused võtavad kuni seitse päeva.

LEI andmete töötlemine

Äriregistrisse kantud ettevõtted, kellel pole emaettevõtteid, saavad oma LEI koodi enamasti kätte 1-3 tunni jooksul. Seda juhul, kui pole vaja esitada lisadokumente ning taotluse teeb ettevõtte volitatud esindaja.

Uuendamise ja ületoomise taotluste töötlemine võib aega võtta kuni seitse päeva alates hetkest, mil meieni jõuavad makse ja allkirjastatud volikiri.

Meie halduses oleva LEI koodi uuendamistaotluste puhul uuendame esmajärjekorras peagi aeguma hakkavaid LEI koode.

LEI andmete töötlemist mõjutavad tegurid

Taotluses esitatud andmete täpsus. Kui taotluses esitatud andmed vastavad Äriregistris olevatele andmetele, siis kiirendab see andmete töötlemist. Mittetäielik või vigane teave võib põhjustada viivitusi, kuna võib juhtuda, et vajame kliendilt lisainformatsiooni.

Kolmanda osapoole kinnitus. Andmete töötlemiseks peame ettevõtte teavet kontrollima välistest allikatest, näiteks Äriregisterist või teistest GLEIFi poolt akrediteeritud andmebaasidest. Kui kolmandate osapoolte veebisaitidega on probleeme, siis võib meist sõltumatute tegurite tõttu võtta töötlemisprotsess kauem aega.

Makse töötlemine. Viivitused maksete töötlemisel võivad pikendada LEI kättesaamist. Pangaülekandega tasumisel küsime protsessi kiirendamiseks maksekinnitust, sest pangaülekande meie kontole jõudmine võib aega võtta paar päeva. 

Regulatiivsed muudatused või uuendused. Muudatused ja uuendused määrustes võivad pikendada LEI andmete töötlemisele kuluvat aega. Püüame muudatusi oma protsessi võimalikult kiiresti integreerida. Kuid siiski võib üleminekuperioodil esineda viivitusi.

LEI andmebaasi uuendused

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) haldab LEI koodide väljastamise eest vastutavate organisatsioonide võrgustikku. Nende organisatsioonide ülesanne on tagada LEI andmete kvaliteet ja korrektsus. Lisaks sellele on nende rolliks muuta teenus ja andmekogum kõigile kättesaadavaks.

Pärast LEI koodi registreerimist muutub see GLEIFi andmebaasis nähtavaks 24 tunni jooksul pärast GLEIFi andmebaasi värskendamist.

Pangad on oma andmebaasid ühendanud GLEIFi andmebaasiga. Mistõttu võib juhtuda, et LEI koodi ei saa kasutada enne, kui andmebaas on värskendatud. Kui ettevõttel on vaja tehingut kiirendada, siis soovitame ühendust võtta oma pangaga ja esitada LEI väljastamise kinnitus. Sageli on see piisav tõestus LEI olemasolu kohta.

Hangi oma LEI juba täna

39€ /aasta

Täida taotlus mõne minutiga.

Taotle LEI