LEI KOODI TAOTLEMINE

LEI koodi taotlemine on lihtne ning kogu protsess võtab vaid paar minutit

KIIREIM JA ODAVAIM LEI REGISTREERIMISTEENUS EESTIS. TAOTLE LEI KOOD LEI REGISTRIAGENDILT.
49€ 59€
/
1 aasta 1 aasta
49 € aasta 59 € aasta
135€ 150€
/
3 aastat 3 aastat
45 € aasta 50 € aasta
195€ 225€
/
5 aastat 5 aastat
39 € aasta 45 € aasta
Web Site

Ettevõtte aadress*NB! Esmane teadaolev ema-tütre suhe ei saa olla hilisem kui viimase majandusaasta lõpp. Sellisel juhul GLEIFi reeglite järgi ema-tütar suhe veel puudub. Palun valige eelnevast valikust: ettevõtte omanikeringis puudub teine ettevõte või siis raporteerimise tüüp. Näiteks, et majandusaasta tulemusi ei konsolideerita (Non Consolidating).

*NB! Esmane teadaolev ema-tütre suhe ei saa olla hilisem kui viimase majandusaasta lõpp. Sellisel juhul GLEIFi reeglite järgi ema-tütar suhe veel puudub. Palun valige eelnevast valikust: ettevõtte omanikeringis puudub teine ettevõte või siis raporteerimise tüüp. Näiteks, et majandusaasta tulemusi ei konsolideerita (Non Consolidating).


LEI koodi taotlemine

Meie eesmärk on lihtsustada LEI numbri taotlemist ning muuta kogu protsess võimalikult lihtsaks. LEI koodi taotlemiseks kulub vaid paar minutit. LEI koodi taotlemiseks palun täitke järgmised sammud:

1. Täitke LEI koodi taotlemise vorm.

Vorm on liidestatud äriregistriga ning enamus juhtudel suudame Teie ettevõtte andmed eeltäita. Sellisel juhul piisab vaid esindaja kontaktandmete lisamisest ning taotluse perioodi valimisest.

2. Esitage taotlus – seejärel suunatakse Teid makselehele.

Makselehel saate tasuda pangalingiga. Kogu info saadame ka Teie poolt sisestatud e-postile.

3. Taotlus läbib andmete kontrolli. Kui LEI kood on väljastatud, saadame Teile e-kirja.


Kas ma saan LEI-d taotleda ka juhul, kui ma ei ole ettevõtte juriidiline esindaja?

Jah, Te võite taotluse esitada ka juhul, kui Te ei ole B-kaardile kantud esindaja. Sellegipoolest palume volikiri allkirjastada juriidilise esindaja poolt. Kui Teid on volitatud ettevõtte eest LEI numbrit taotlema ning juhatuse liikmel ei ole võimalik meie volikirja vormi allkirjastada, siis palume esitada see volikiri e-posti teel.


Kas ma saan esitada ka taotluse mõnes teises riigis registreeritud ettevõttele?

Jah, Te võite esitada taotluse ka mistahes teise riigi ettevõttele. Kui selle riigi äriregistri andmed on avalikud, siis valideerime andmed vastatvalt sellele. Kui andmebaasile ligipääs puudub, siis palume esitada ettevõtte registriandmed. Üldjuhul on Euroopa riikide andmebaasid ligipääsetavad ning lisadokumentide esitamine ei ole vajalik.


Ettevõtte omanike hulgas on teine ettevõte – millal ning mis andmeid ma pean esitama?

Vastavalt GLEIF'i reeglitele on ettevõtted kohustatud jagama infot oma emaettevõtte (parent entity) ning olemasolu korral ka omakorda viimase konsolideeriva ettevõtte kohta. Ainuüksi osakute või aktsiate omamine ei tähenda veel ema-tütre suhte olemasolu.

Infot emaettevõtte kohta on vaja kui:

 1. Emaettevõte omab ROHKEM kui 50% tütre osakutest.
 2. LISAKS konsolideerib emaettevõte tütre majandusaasta tulemusi oma aasta aruandes.

Kui emaettevõte majandustulemusi ei konsolideeri, siis vastavalt GLEIF'i reeglistikule ema-tütre suhe puudub.


Mis infot ma pean andma kui ema-tütre suhe on olemas?

 1. Emaettevõtte nimi ja aadress.
 2. Esimene teadaolev kuupäev, mil ema-tütre suhe tekkis.
 3. Majandusaasta algus ja lõpp (viimase konsolideeritud majandusaasta kohta).
 4. Tõestus konsolideerimise kohta. Ainus tõestust pakkuv dokument on emaettevõtte konsolideeritud majandusaasta aruanne. Palume laadida aruanne ülesse koos taotlusega.

Mis juhtub kui ma ei saa ema-tütre suhte kohta infot avaldada?

Vastavalt GLEIF'i reeglitele on LEI numbri taotlemisel võimalik ema-tütre suhet mitte avaldada. Sellisel juhul palume Teil välja tuua põhjus, miks Te seda teha ei saa või ei soovi. Võimalikud põhjused on:

- Natural Persons - Emaettevõte puudub GLEIF'i definitsiooni mõistes, sest ettevõtet kontrollivad eraisikud.

- Non Consolidating - Majandusaasta tulemusi ei konsolideerita.

- No Known Person - Puudub üks emaettevõte või isik, kes ettevõtet kontrollib. Näiteks on aktsiad või osakud jagunenud mitmete ettevõtete või isikute vahel.

- Non-public - Kõikidel järgnevatel juhtudel:

 • Legal Obstacles - Seadusandlikud põhjused, miks ettevõte ei saa sellist infot avalikustada.
 • Consent Not Obtained - Ei ole saadud või ei ole emaettevõtelt sellise informatsiooni avaldamiseks luba küsitud.
 • Binding Legal Commitments - Juriidilised kohustused, mis ei võimalda ettevõttel sellist infot väljastada. Näiteks osanike lepingus on kokku lepitud, et seda infot ei avaldata.
 • Detriment Not Excluded - Tütarettevõte on küsinud luba selle informatsiooni avaldamiseks, kuid ei ole kindel, et see informatsioon ei kahjusta tema huve ning seetõttu otsustab seda infot mitte avaldada.
 • Disclosure Detrimental - Sellise info avaldamine oleks ohtlik ning seetõttu seda ei avalikustata.

Mis erinevus on otsesel emaettevõttel (parent entity) ning viimasel konsolideerival emaettevõttel (ultimate parent)?

Emaettevõte (parent entity) – tütarettevõtte otsene omanik (rohkem kui 50%), kes konsolideerib tütre majandusaasta tulemusi.

Viimane konsolideeriv emaettevõte (ultimate parent) – lonsolideerib oma majandusaasta aruandes ka tütre emaettevõtte tulemusi.

Näide:

 1. LEi Register OÜ taotleb LEI numbrit.
 2. LEI Register OÜ omanik on Legal Entity Identifier LTD (>50%) ja see ettevõte konsolideerib LEI Register OÜ majandustulemusi.
 3. Ettevõtte Legal Entity Identifier LTD omanik on LEI Number LTD (>50%) ja LEI Number LTD (>50%) omanik on Ultimate LEI Code Parent Holding LTD.

Tütarettevõte on – LEI Register OÜ

Otsene emaettevõte – Legal Entity Identifier LTD

Viimane emaettevõte – Ultimate LEI Code Parent Holding LTD


Mis infot sisaldavad LEI numbriga seotud andmed?

LEI info on jagatud kaheks osaks: esimese ja teise taseme andmed.

Esimese taseme andmed (Level 1 data): üldinformatsioon ettevõtte kohta. Vastab küsimusele kes on kes?

 • Ettevõtte nimi
 • Alternatiivne nimi või endised ärinimed
 • Mis jurisdiktsioonis on ettevõte registreeritud
 • Registrinumber
 • Juriidiline vorm
 • Staatus (aktiivne, erru läinud, ühinenud või kustutatud)
 • Aadress (nii juriidiline aadress kui ka peakontori aadress)

Andmed LEI koodi registreerimise kohta:

 • Esmane registreerimine
 • Viimane andmete uuendamine
 • Staatus - Active (Aktiivne) / Lapsed (Uuendamata) / Retired (Erru läinud) / Annulleeritud / Pending Archival (Käsil ületoomine)
 • Järgmine uuendamise kuupäev
 • Millise LOU juures LEI number hetkel on.

Rohkem infot esimese taseme andmete kohta leiate GLEIF'i lehelt.

LEI teise taseme andmed (Level 2 data): kes omab keda?

Info ema-tütre ning viimase konsolideeriva emaettevõtte kohta. Lisaks informatsioon erandite kohta, mil seda infot ei saa avaldada.

Rohkem lugemist teise taseme andmete kohta.


LEI:
LEI koodi järgmine uuendamise kuupäev:
Hetkel on Teie LEI teenusepakkuja [current_lou]. Saame uuendada Teie LEI koodi ainult juhul, kui oleme selle haldaja. Uuendamiseks peame esmalt LEI üle tooma oma partner LOU-le (Local Operating Unit), kelleks on RapidLEI. RapidLEI on GLEIFI poolt akrediteeritud LEI koodide väljastaja. Ületoomiseks kasutage LEI ületoomise vormi, et saaksime protsessiga alustada.
Teie LEI kood on aegunud. Peate oma LEI üle tooma koos uuendamisega.
Hetkel on Teie LEI teenusepakkuja [current_lou]. Olete üle toomas oma LEI koodi LEI Register OÜ haldusesse. Ületoomiseks peame Teie LEI viima üle meie partner LOU (Local Operating Unit), RapidLEI, juurde. RapidLEI on GLEIFI poolt akrediteeritud LEI koodide väljastaja. Palun valige allpool, kas soovite LEI üle tuua (LEI koodi ei uuendata) või uuendada ja üle tuua.

Mis vahe on LEI uuendamisel ja LEI koodi ületoomisel ?LEI koodi uuendamine on iga-aastane andmete ajakohastamine GLEIF-i andmebaasis. See tagab andmete vastavuse kohaliku äriregistriga.

LEI ületoomine on LEI koodi liikumine ühe teenusepakkuja juurest teise juurde. LEI koodiga seotud teenusepakkujat on võimalik vahetada, et turul säiliks konkurents erinevate teenusepakkujate vahel. Samuti võivad LEI uuendamise hinnad LOU-de ja registriagentide vahel märkimisväärselt erineda. LEI ületoomise käigus kood ise ei muutu. Vahetub vaid teenusepakkuja, kes koodi haldab. Üldiselt on see protsess lõppkliendile märkamatu.

Kõik väljastatud LEI koodid on kehtivad ning investeerimisteenuse pakkujad ning pangad ei erista kliente haldaja või LEI koodi väljastava organisatsiooni põhjal. LEI on standard ning seetõttu on kõik LEI koodid võrdsed.
"Uuendamiseks peame esmalt Teie LEI koodi üle tooma LEIRegister OÜ haldusesse. Jätkamiseks kasutage LEI koodi ületoomise vormi. "
"Lugupeetud klient, Teie LEI on käesoleval hetkel meie partner LOU RapidLEI halduses, kuid Te ei ole kasutanud meie teenuseid LEI koodi registreerimiseks. Hindame Teie huvi meie teenuse vastu, kuid kahjuks ei saa me Teie LEI koodi uuendada. Oma LEI koodi uuendamiseks kontakteeruge RapidLEI-ga ( [email protected] ) või külastage nende kodulehte, et leida oma teenusepakkuja. Täname mõistva suhtumise eest, LEI Register OÜ "
Lugupeetud klient, Teil on meiega kehtiv leping LEI koodile [lei]. Leping kehtib kuni [paid_until]. Lepingu kohaselt uuendame Teie LEI koodi iga aasta kuni [paid_until]. Oma LEI koodi andmeid saate kontrollida siin: [leicert_link] Kui Teil on vaja oma LEI andmeid uuendada või kui Teil on küsimusi võtke meiega ühendust aadressil [site_email].
Nõustun ületoomisega ja soovin jätkata LEI koodi uuendamisega.
Olete lõpule jõudmas LEI ületoomise taotlusega. Palun kinnitage, et soovite oma LEI koodi üle tuua uuendamata.