LEI KOODI TAOTLEMINE

LEI koodi taotlemine on lihtne ning kogu protsess võtab vaid paar minutit


LEI koodi taotlemine

Meie eesmärk on lihtsustada LEI numbri taotlemist ning muuta kogu protsess võimalikult lihtsaks. Lei koodi taotlemine võtab vaid paar minutit. LEI koodi taotlemiseks palun täitke järgmised sammud:

1. Sisestage nõutud andmed LEI koodi taotlemise vormile.

Vorm on liidestatud äriregistriga ning enamus juhtudel suudame teie ettevõtte andmed eeltäita. Piisab vaid esindaja kontaktandmetest ning taotluse perioodi valimisest.

2. Esitage taotlus - seejärel suunatakse teid makselehele, kus saate pangalingiga tasuda. Kogu info saadame ka teie poolt sisestatud e-postile.

3. Allkirjastage taotlus

Allkirjastamise lingid leiate e-kirjast ning samuti suunatakse teid allkirjastamise lehele peale eduka makse sooritamist.

4. Taotlus läbib andmete kontrolli - seejärel edastame LEI numbri e-kirja teel.


Kas ma saan LEI-d taodelda ka juhul kui ma ei ole ettevõtte juriidiline esindaja?

Jah, te võite taotluse esitada ka juhul kui te ei ole B-kaardile kantud esindaja. Sellegipoolest palume volikiri allkirjastada juriidilise esindaja poolt. Kui teid on volitatud ettevõtte eest LEI numbrit taotlema ning juhatuse liikmel ei ole võimalik meie volikirja vormi allkirjastada, siis palume esitada see volikiri e-posti teel.


Kas ma saan esitada ka taotluse mõnes teises riigis registreeritud ettevõttele?

Jah, te võite esitada taotluse ka mistahes teise riigi ettevõttele. Kui selle riigi äriregistri andmed on avalikud, siis valideerime andmed vastatvalt sellele. Kui andmebaasile ligipääs puudub, siis palume esitada ettevõtte registriandmed. Üldjuhul on Euroopa riikide andmebaasid ligipääsetavad ning lisadokumentide esitamine ei ole vajalik.


Ettevõtte omanike hulgas on teine ettevõte - millal ning mis andmeid ma pean esitama?

Vastavalt GLEIF-i reeglitele on ettevõtted kohustatud jagama infot oma emaettevõtte (parent entity) ning olemasolu korral ka omakorda viimase konsolideeriva ettevõtte kohta. Ainuüksi osakute või aktsiate omamine ei tähenda veel ema-tütre suhte olemasolu.

Infot emaettevõtte kohta on vaja kui:

 1. Emaettevõte omab ROHKEM kui 50% tütre osakutest.
 2. LISAKS konsolideerib emaettevõte tütre majandusaasta tulemusi oma aasta aruandes.

Kui emaettevõte majandustulemusi ei konsolideeri, siis vastavalt GLEIFi reeglistikule ema-tütre suhe puudub.


Mis infot ma pean andma kui ema-tütre suhe on olemas?

 1. Emaettevõtte nimi ja aadress
 2. Esimene teadaolev kuupäev, mil ema-tütre suhe tekkis.
 3. Majandusaasta algus ja lõpp (viimase konsolideeritud majandusaasta kohta)
 4. Tõestus konsolideerimise kohta. Ainus tõestust pakkuv dokument on emaettevõtte konsolideeritud majandusaasta aruanne. Palume laadida aruanne ülesse koos taotlusega.

Mis juhtub kui ma ei saa ema-tütre suhte kohta infot avaldada?

Vastavalt GLEIFi reeglitele on LEI numbri taotlemisel võimalik ema-tütre suhet mitte avaldada. Sellisel juhul palume teil välja tuua põhjus, miks te seda teha ei saa või ei soovi. Võimalikud põhjused on:

- Natural Persons - Emaettevõte puudub GLEIF-i definitsiooni mõistes, sest ettevõtet kontrollivad eraisikud.

- Non Consolidating - Majandusaasta tulemusi ei konsolideerita

- No Known Person - Puudub üks emaettevõte või isik, kes ettevõtet kontrollib. Näiteks on aktsiad või osakud jagunenud mitmete ettevõtete või isikute vahel.

- Legal Obstacles - Seadusandlikud põhjused, miks ettevõte ei saa sellist infot avalikustada.

- Consent Not Obtained - Ei ole saadud või ei ole emaettevõtelt sellise informatsiooni avaldamiseks luba küsitud.

- Binding Legal Commitments - Juriidilised kohustused, mis ei võimalda ettevõttel sellist infot väljastada. Näiteks osanike lepingus on kokku lepitud, et seda infot ei avaldata.

- Detriment Not Excluded - tütarettevõte on küsinud luba selle informatsiooni avaldamiseks, kuid ei ole kindel, et see informatsioon ei kahjusta tema huve ning seetõttu otsustab seda infot mitte avaldada.

- Disclosure Detrimental: Sellise info avaldamine oleks ohtlik ning seetõttu seda ei avalikustata.

Mis erinevus on otsesel emaettevõttel (parent entity) ning viimasel konsolideerival emaettevõttel (ultimate parent) ?

Emaettevõte (parent entity) - tütarettevõtte otsene omanik (rohkem kui 50%), kes konsolideerib tütre majandusaasta tulemusi.

Viimane konsolideeriv emaettevõte (ultimate parent) - Konsolideerib oma majandusaasta aruandes ka tütre emaettevõtte tulemusi.

Näide:

 1. LEi Register OÜ taotleb LEI numbrit.
 2. LEI Register OÜ omanik on Legal Entity Identifier LTD (>50%) ja see ettevõte konsolideerib LEI Register OÜ majandustulemusi.
 3. Ettevõtte Legal Entity Identifier LTD omanik on LEI Number LTD (>50%) ja LEI Number LTD (>50%) omanik on Ultimate LEI Code Parent Holding LTD.

Tütarettevõte on - LEI Register OÜ

Otsene emaettevõte - Legal Entity Identifier LTD

Viimane emaettevõte - Ultimate LEI Code Parent Holding LTD


Mis infot sisaldavad LEI numbriga seotud andmed?

LEI info on jagatud kaheks osaks: Esimese ja teise taseme andmed.

Esimese taseme andmed (Level 1 data): üldinformatsioon ettevõtte kohta. Vastab küsimusele kes on kes?

 • Ettevõtte nimi
 • Alternatiivne nimi või endised ärinimed
 • Mis jurisdiktsioonis on ettevõte registreeritud
 • Registri number
 • Juriidiline vorm
 • Staatus (aktiivne, erru läinud, ühinenud või kustutatud)
 • Aadress (Nii juriidiline aadress kui ka peakontori aadress)

Andmed LEI koodi registreerimise kohta:

 • Esmane registreerimine
 • Viimane andmete uuendamine
 • Staatus - Active (Aktiivne) / Lapsed (Uuendamata) / Retired (Erru läinud) / Annulleeritud / Pending Archival (Käsil ületoomine)
 • Järgmine uuendamise kuupäev
 • Millise LOU juures LEI number hetkel on.

Rohkem infot esimese taseme andmete kohta leiate GLEIF-i lehelt.

LEI teise taseme andmed (Level 2 data): Kes omab keda?

Info ema-tütre ning viimase konsolideeriva emaettevõtte kohta. Lisaks informatsioon erandite kohta, mil seda infot ei saa avaldada.

Rohkem lugemist teise taseme andmete kohta.