Miks on vaja LEI koodi?

Vajadus LEI koodi järele tekkis pärast 2008. aasta ülemaailmset majanduskriisi, eesmärgiga tagada finantsturu läbipaistvus. Praegu on LEI kood kohustuslik ettevõtetele, kes osalevad finantsturgudel. LEI kood sisaldab avalikku informatsiooni ettevõtte kohta, millele on tasuta juurdepääs ülemaailmsest andmebaasist.

Miks LEI loodi?

Globaalse LEI süsteemi (Global LEI System, GLEIS) töötasid välja G20 riigid 2011. aastal vastuseks 2008. aasta ülemaailmsele finantskriisile, kui ilmnes vajadus läbipaistvama finantssüsteemi järele.

Legal Entity Identifier (LEI) on unikaalne identifitseerimisnumber, mida tuntakse ka kui koodi. See võimaldab tuvastada mis tahes organisatsiooni või juriidilist isikut ülemaailmses avalikus andmebaasis. LEI koosneb 20-kohalisest tähtnumbrilisest kombinatsioonist.

Analoogiaks kodanike riikliku isikukoodiga peab nüüd ettevõttel olema oma ülemaailmne identifitseerimiskood.

Mis on LEI eesmärk?

LEI aitab ülemaailmselt ettevõtteid tuvastada ja nende andmeid valideerida. Tänu sellele muutuvad rahvusvahelised tehingud turvalisemaks ja läbipaistvamaks.

LEI andmed hõlmavad ettevõtte nime, aadressi ja registreerimiskohta. Samuti on teavet selle kohta, kas tegemist on filiaaliga või kas ettevõttel on seos mõne teise organisatsiooniga. Andmebaasile on juurdepääs LEI otsingu abil.

Mis juhtub, kui ma oma LEI koodi ei uuenda?

LEI vastab International Organization of Standardization (ISO) poolt väljatöötatud ISO 17442 standardile. Koodi nõutakse juriidilistelt isikutelt, kes teevad finantstehinguid või tegutsevad finantssüsteemis, eriti USA-s, Ühendkuningriigis või Euroopa Liidus. Ilma LEI koodita võidakse sinu tehinguid blokeerida. 

Praegu on kohustus LEI koodi omada pankadel, investeerimis- ja kindlustusseltsidel ning krediidiühistutel. Füüsilistele isikutele LEI koodi ei väljastata.

Kui omad LEI koodi, siis vastab sinu ettevõte 184 rahvusvahelisele määrusele, mis kohustavad kasutama LEI koodi ülemaailmselt. LEI koodi omamine aitab muuta erinevate finantsasutustega liitumist sujuvamaks.

Hangi oma LEI juba täna

39€ /aasta

Täida taotlus mõne minutiga.

Taotle LEI