Mis dokumente on vaja LEI registreerimiseks?

LEI koodi taotlemiseks vajalikud dokumendid sõltuvad ettevõtte tüübist. Kontrollime taotluses esitatud andmeid Äriregistrist. Kui sinu ettevõte on registreeritud Äriregistris, siis ei ole vaja taotlusvormiga kaasa lisada täiendavaid dokumente, sest andmete valideerimine põhineb registrist saadud andmetel. 

PS! Kui vajame sinu taotluse valideerimisel täiendavaid dokumente, siis võtame sinuga ühendust.

Volikiri

Juhul, kui taotleja ei ole Äriregistris märgitud kui ettevõtte volitatud esindaja, saadame volikirja, et selle allkirjastaks ettevõtte volitatud esindaja.

Volikiri tuleb allkirjastada ka LEI ületoomise korral.

Volikirja saab digitaalselt allkirjastada mõne sekundiga. Vajadusel saab volikirja allkirjastamise linki hõlpsasti jagada ettevõtte ametliku esindajaga.

Taotleja pole juhatuses

Kui taotleja nimi pole leitav Äriregistrist, siis vajame tõestust, et taotlejal on õigus ettevõtte nimel LEI koodi taotleda. Tõestamiseks sobib dokument, kus on näha ettevõtte andmed ning taotleja nimi. Alternatiivina sobib ka volikiri, mis on allkirjastatud ettevõtte volitatud esindajate poolt. 

Volitust tõestavateks dokumentideks võivad olla juhatuse koosoleku protokollid, tegevusaruanded, prospektid või muud dokumendid, kus on näha nõutav info.

Ettevõtted, kes peavad esitama lisadokumente

1. Tütarettevõtted. Kui sinu ettevõte kuulub teisele ettevõttele (üle 50%) ja emaettevõte konsolideerib majandusaasta tulemusi oma aastaaruandes, siis on vaja taotlusvormi lisada emaettevõtte viimase konsolideeritud majandusaasta aruanne.

2. Fondid. Investeerimis- ja pensionifondidele LEI koodi taotlemise puhul kontrollime andmeid Finantsinspektsiooni turuosaliste registrist ning vajadusel palume esitada prospektuse.

Mis dokumente on vaja LEI registreerimiseks?

Hangi oma LEI juba täna

39€ /aasta

Täida taotlus mõne minutiga.

Taotle LEI