Kes vajab LEI-numbrit?

Kes vajab LEI-numbrit? LEI-d vajavad juriidilised isikud, kes osalevad finantstehingutes ja soovivad kaubelda finantsturgudel, näiteks osta aktsiaid, võlakirju või muid väärtpabereid. Samuti on palju eeskirju (olenevalt jurisdiktsioonist), mis nõuavad LEI-koodi hankimist.

Alates LEI-süsteemi loomisest on üle maailma kehtestatud palju uusi eeskirju. Antud olukord tähendab, et paljud ettevõtted erinevates tööstusharudes peavad nüüd taotlema LEI-d.


Mis on LEI number?

LEI või Legal Entity Identifier on ainulaadne 20-kohaline tähtnumbriline kood. Selle eesmärk on pakkuda reguleeritud identifitseerimist juriidilistele isikutele, näiteks ettevõtetele ja organisatsioonidele, eriti finantssektoris tegutsevatele üksustele.

LEI süsteemi eesmärk on muuta valdused läbipaistvamaks ning nende andmed seotuks ja hõlpsamini juurdepääsetavaks. Minimeerides seeläbi kogu maailmas selliste üksustega suhtlemisega kaasnevaid finantsriske.


Finantsasutused, mis nõuavad alati LEI-numbrit

Hetkel kuuluvad kindlasti LEI-d nõudvate juriidiliste isikute hulka sellised finantsasutused nagu maaklerid, pangad, investeerimis- ja kindlustusseltsid ning krediidiühistud.

Siiski ei pea üksikisikud finantsturul kauplemiseks LEI-d omama. Seega, kui te ei ole ettevõte või korporatsioon, ei vaja te praegu LEI-d.


Investeerimisühingud ja nende kliendid (EL)

Teist tüüpi organisatsioonid, mis nõuavad konkreetselt Euroopa Liidus LEI-d, on investeerimisühingud ja nende kliendid. Selle aluseks on MiFID II/MiFiR määrused, mis jõustusid 2018. aasta jaanuaris.

See tähendab, et EL-i ametiasutused peavad keelduma tehingutest investeerimisühingute ja nende klientide vahel, välja arvatud juhul, kui mõlemal poolel on LEI-kood. Tegelikult tuntakse seda olukorda eeskätt nimetusega „No LEI, No trade”. Kui teie organisatsioon vastab MiFID II/MiFiR-i nõuetele, saate LEI koodi taodelda LEI Registri kaudu.


Valitsusasutused (USA)

LEI-d vajavad ka muud tüüpi juriidilised isikud, sealhulgas paljud USA valitsuse finantsasutused. Seda eelkõige seetõttu, et finantsuuringute büroo on muutnud LEI kohustuslikuks.

Selliste agentuuride hulka kuuluvad föderaalreservi süsteem (FED), kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) ja riiklik kindlustusvolinike ühendus (NAIC).


RTO-d ja ISO-d

Lisaks on alates 2015. aastast väljaspool finantssektorit eksisteerivaid USA valitsusasutusi, mis nõuavad samuti LEI-d. Tegelikult nõuab föderaalne energia reguleerimise komisjon (FERC), et kõigil RTO-del (Regional Transmission Organisations) ja ISO-del (sõltumatutel süsteemihalduritel) on LEI.


Kõik keda Financial Transparency Act puudutab

Lõpetuseks tuleks mainida ka seda, et kuigi see praegu nii ei ole, on lähitulevikus vaja täiendavaid üksusi, kellelt võidakse nõuda LEI-de kasutamist.

Selle põhjuseks on USA Regtechi seadus ehk The Financial Transparency Act. Midagi, mille vastu võtmise korral peavad kõik selliste agentuuride kogutud andmed olema piiramatud. Idee on muuta taoliste üksuste vahelised tehingud ja võimalus neid reguleerida oluliselt usaldusväärsemaks.

LEI on ideaalne meetod selliste andmete tuvastamiseks. Seetõttu nõuavad kõik siin loetletud reguleerivate asutustega tegelevad üksused tõenäoliselt peagi LEI-d.

LEI Registri eesmärk on aidata juriidilistel isikutel oma LEI-d lihtsalt, turvaliselt ja kulutõhusalt registreerida. LEI registreerimine on meie poolt mugavaks tehtud lihtne 2-minutiline protsess.

REGISTREERI LEI