ESBR arutleb LEI tuleviku üle

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (The European Systemic Risk Board, ESRB) avaldas ettekande kus arutleb Legal Entity Identifier (LEI) tähtsuse üle. ESRB ülesanne Euroopa Liidus on ennetada ja maandada riske finantssüsteemides. Antud ettekandes vaadeldakse LEI süsteemi loodud võimalusi kiiremate, odavamate ja turvalisemate tehingute sooritamiseks kõikide ettevõtete poolt üle maailma. 

LEI kood

ESRB ettekanne sisaldab järgmist: “LEI laiem kasutamine ei too kasu ainult reguleerivatele asutustele, vaid ka teistele ametiasutustele. Eeliseid näevad ka finantssektor, mittefinantssektor ja teadlased. Kuna LEI andmebaas on avalik vara, loob LEI digitaalajastul ülemaailmse taristu juriidiliste isikute valdkonnas, just nagu seda tegi telefoniraamat analoogajastul.”

Globaalse LEI süsteemi (The Global LEI System, GLEIS) järelevalveorgan GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) hindab LEI koodide väljaandjana tegutseda soovivate organisatsioonide sobivust. GLEIF hindab ESRB ettekannet ning arutleb antud teemat edasi.

GLEIF toob välja, et kuigi ESRB dokument tunnistab LEI laiaulatuslikku potentsiaali, tõstab aruanne esile ka potentsiaalsed tõkked ülemaailmsele kasutuselevõtule nii finants- kui ka mittefinantsõiguslike ettevõtete poolt. Need hõlmavad probleeme, mis on seotud LEI taotlemise ja uuendamisega; huvi või teadlikkuse puudumine väljaspool finantssektorit ja seda, kuidas ei ole ühtegi seadust, mis kohustaks kõiki riike kasutama kindlaid koode, mis hõlbustaks suhtlemist erinevate asjaomaste rühmade vahel. Ka praegune LEI iga-aastane uuendamise määr (mis nõuab andmete uuendamist, kui need on mingil moel muutunud) ei ole  piisavalt sagedane.

ESRB on leidnud võimaluse nendest takistustest üle saada, soovitades laiendada ülemaailmset LEI koodid väljaandmise süsteemi riiklikele äriregistritele ja finantsasutustele. See võimaldab neil võtta roll agentuuri või nõustajana ning hõlbustab LEI väljastamist oma juriidilisest isikust klientidele, võttes endale kas registreerimisagendi või valideerimisagendi rolli.


Võimalikud regulatiivsed kohandused

Ülemaailmne LEI süsteem on teinud kõvasti tööd usaldusväärse ja tugeva reguleeriva raamistiku loomiseks. Paraku on aga iga süsteem täpselt nii hea, kui head on selles osalejad. Oluline on mõista, kuidas globaalne regulatsioon võib mängida selle uue algatuse õnnestumisel tähtsat rolli. GLEIF pakub mõningaid teadmisi selle kohta, millist tüüpi tegevusperspektiivi võib nende ESRB soovitud tulemuste elluviimisel vaja minna.


Company Law ehk ​​Äriühinguõigus

Ülemaailmsete õigusaktide kehtestamine, mis kohustaks LEI-de väljastamist kõigile ettevõtetele kogu maailmas. 

AML Law ehk Rahapesu seadus

Teine võimalus ESRB soovitusi järgida võiks olla rahapesuvastaste eeskirjade kohandamine kogu maailmas. Selliseid seadusi võiks ajakohastada, et lisada finantsasutustele kohustus kasutada kõigi juriidiliste isikute LEI-d kliendi hoolsusmeetmete eesmärgil.

Payments Law ehk Makseseadus

Viimaks, kuna makseid käsitlevad õigusaktid arenevad edasi ja ülemaailmne püüdlus tõhususe poole muutub iga päevaga tugevamaks – tänu uuendustele, nagu ISO 20022 sertifikaat. Oleks selle integreerimine meie finantssüsteemi loomulik järgmine samm. Nagu ülalpool rahapesuvastases seaduses märgitud, sõltuks LEI maksetesse integreerimine finantsasutustest, kes hõlbustavad oma kliendibaasi LEI-de hankimist ja säilitamist.

Hangi oma LEI juba täna

39€ /aasta

Täida taotlus mõne minutiga.

Taotle LEI