MIS ON LEI?

Mida kujutab endast LEI kood?

LEI kood on ettevõtte tunnusnumber finantsturgudel. Sinna kuuluvad  aktsiaturud, võlakirjaturud ja tuletisinstrumentide turud. Iseenesest ei ole täna veel LEI kood ettevõttele kohustuslik. Küll aga on pangal või börsimaakleril kohustus tehingu tegemisel tuvastada oma tehingupartner LEI koodi abil. Samuti kasutatakse seda väärtpaberitehingute raporteerimisel.  See tekitab olukorra, kus finantsteenust pakkuval ettevõttel pole võimalik oma kliendiga või kliendi nimel teha tehinguid kui vastaspoolel puudub LEI kood. LEI kood on tehingusse astumise eeldus.

LEI koode väljastab G20 riikide poolt asutatud GLEIFi katuseorganisatsioon.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/65/EL on 3. jaanuarist 2018 LEI koodi kasutamine tehingute registreerimisel ning teavitamisel kohustuslik.

Rohkem informatsiooni saate Finantsinspektsiooni juhendist.

 

 

Kas LEI kood on ettevõttele kohustuslik?

LEI kood ei ole kohustuslik ühelegi ettevõttele. Samas on LEI kood vajalik, kui ettevõte soovib osaleda ühel või teisel viisil Euroopa finantsturgudel. LEI koodi on ettevõttel vaja kui:

1. Ettevõte soovib kaubelda aktsiaturgudel.
2. Osaleda võlakirjaturgudel.
3. Teha tehinguid FOREX turul.
4. Kaubelda tuletisinstrumentidega.

LEI koodi nõue tuleneb Euroopa Liidu tasemel kehtestatud finantsinstrumentide turgude direktiivist (MiFID II) ja tuletisinstrumente puudutavast määrusest (EMIR). MiFID II jõustus alates 3.01.2018.

LEI koodi nõue EI rakendu eraisikutele.

Üleüldine põhimõte on järgmine:
Kui teie tehingu vastaspool(näiteks pank) nõuab teilt LEI koodi, siis saate tehingusse astuda alates hetkest kui olete endale LEI taodelnud ning väljastatud LEI on avaldatud GLEIFi LEI andmebaasis. Oma LEI kehtivust saate kontrollida siit.*

*Peale LEI koodi väljastamist võib minna kuni 72 tundi, et Teie unikaalne kood kajastuks GLEIFi andmebaasis

LEI koodi struktuur

LEI kood koosneb kokku kahekümnest tähemärgist ja numbrist.

  • Esimesed neli tunnismärki on unikaalne kombinatsioon LEI koodi väljastavale LOU organisatsioonile .
  • Viies ja kuues sümbol on alati 0. Need eraldavad LOU tunnuskoodi ja ettevõttele omast kombinatsiooni.
  • Seitsmes kuni kaheksateistkümnes tähemärk on igale ettevõttele antud unikaalne kombinatsioon.
  • Viimased kaks on kontrollsümbolid.

LEI koodi uuendamine

Igal ettevõttel on oma unikaalne kood, mida väljastatakse üheks aastaks. Kui LEI kood on taodeldud näiteks 05.01.2018, siis kehtib see kuni 05.01.2019. Kui LEI kood aegub, siis finantsturgudel enam tehinguid teha ei saa. Seetõttu pakub LEI Register mugavuse huvides võimalust tasuda mitmeaastase LEI automaatse uuendamise eest. LEI Register saab seda pakkuda tänu oma headele koostööpartneritele, kelleks on mitmed LOU'd.

Olenemata, kas olete valinud esmataotluse aastaks, koodi uuendamise kolmeks või viieks aastaks, seisab LEI Register hea selle eest, et kood ei aeguks ning teavitame teid aegumisest vähemalt üks kuu ette.

LEI koodi taotlus mitmeks aastaks

Ettevõtete mugavaks teenindamiseks pakub LEI Register uue võimalusena tasuda LEI koodi mitmeaastane uuendamise tasu koheselt koos LEI koodi esmaregistreerimisega. Sellisel viisil langeb ettevõttel kohustus igal aastal ise LEI koodi uuendada ja LEI Register võtab selle enda kanda. Koos uuendamisega kontrollime Riigi Infosüsteemide Keskusest üle ka ettevõtte andmed, et need oleksid jätkuvalt ajakohased. Kui andmed on muutunud, uuendame need automaatselt koos LEI koodi pikendamisega.  Lisaks on teenus ettevõtjatele kokkuvõttes soodsam kui seda kord aastas uuendada.

Mis on iga-aastase uuendamise mõte?

Vastavalt LEI koodide väljastamist koordineeriva ja kontrolliva katuseorganisatsiooni GLEIF nõuetele peab LEI koodi uuendama kord aastas. Uuendamise mõte on kontrollida, kas on toimunud muutusi ettevõtte andmetes ning vajadusel sisse viia muudatused. Samuti veenduda, et ettevõtte on jätkuvalt tegus.

LEI Register mõistab, et iga-aastane uuendamine võib olla paljudele ettevõtjatele lisakoormaks ning seetõttu otsustasime pakkuda mugavusteenust, kus võtame LEI koodi uuendamise ja andmete kontrollimise mitmeks aastaks enda kanda.

LEI koodi väljastajad

LEI koodi saab väljastada GLEIFi poolt akrediteeritud koodide väljastaja. Kuna Eestis ja Balti riikides LOU (Local Operating Unit) puudub, siis osutab siin teenust ainukese ametliku registriagendina LEI Register.